Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Työpaikkojen radon tehovalvontaan Taipalsaarella ja Loviisassa

Työpaikkojen radon tehovalvontaan Taipalsaarella ja Loviisassa

19.12.2017 klo 10:29
Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) toteuttaa työpaikkojen radonin tehovalvontakampanjan Taipalsaaren ja Loviisan alueella. Aikaisempien mittausten perusteella näiden kuntien alueella sisäilman radonpitoisuudet työpaikoilla pitää selvittää. STUKin nettisivuilla voi nyt myös tarkastella aikaisempien työpaikoilla tehtyjen radonmittausten tilastoja.

Työnantajan vastuulla on, ettei yksikään työntekijä Suomessa altistu liikaa keuhkosyöpää aiheuttavalle radioaktiiviselle radonkaasulle. STUK tähtää valvonnalla siihen, että työpaikat mittaavat sisäilman radonpitoisuudet, tekevät tarvittavat radonpitoisuutta alentavat toimenpiteet ja että toimenpiteet tehdään riittävän nopeasti.

STUK otti joulukuun alussa yhteyttä kaikkiin työpaikkoihin, jotka toimivat Taipalsaaren kunnan alueella sekä kehotti niitä mittaamaan työtilojensa sisäilman radonpitoisuuden kuluvalla mittauskaudella eli huhtikuun loppuun mennessä. Mittausten tulokset on toimitettava STUKiin mittauksen valmistuttua tai viimeistään 30.4.2018. Vastaava yhteydenotto tehdään Loviisan kunnan työpaikkoihin vuoden 2018 alussa.

Työpaikoilla sisäilman radonpitoisuus ei saa säännöllisessä kokopäivätyössä ylittää arvoa 400 becquereliä kuutiometrissä ilmaa. Jokainen työnantaja on velvollinen selvittämään työtilojen radonpitoisuuden, jos on syytä epäillä, että tämä arvo voi ylittyä. Pitoisuus tulee mitata kaikilla sellaisilla työpaikoilla, jotka sijaitsevat osittainkin maan alla tai harjuilla tai muilla hyvin ilmaa läpäisevillä sora- tai hiekkamuodostumilla. Lisäksi mittaus tulee tehdä STUKin määrittelemien mittausvelvoitekuntien alueella kaikissa työpaikoissa. Taipalsaari ja Loviisa ovat tällaisia mittausvelvoitekuntia.

Työpaikan radonpitoisuutta ei tarvitse mitata, jos työpaikassa ei ole palkattuja työntekijöitä, työnantajalla ei ole työtiloja tai jos työpaikka sijaitsee rakennuksen toisessa kerroksessa tai ylempänä.

Työpaikkojen radonvalvonnan tilastot saatavilla STUKin nettisivuilla

STUK on julkaisut tilastot vuodesta 2001 lähtien tehtyjen työpaikkojen radonmittaustiedoista. Tilastoja voi tarkastella kunnan tai postinumeroalueen tasolla, joista ovat mukana ne, joissa on tehty vähintään viisi työpaikkamittausta. Tilastossa on mukana vain STUKin radonmittauslaboratorion tekemät mittaustulokset. Tilasto ei tältä osin siis ole kattava, sillä sisäilman radonmittauksia työpaikoilla tekevät STUK lisäksi muutkin toimijat. STUK on jo aikaisemmin julkaissut tilastotietoja Suomen pientaloasunnoissa tehtyjen radonmittausten perusteella.

Radon on sisäilmassa esiintyvä hajuton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota syntyy jatkuvasti kallio- ja maaperässä olevan uraanin hajotessa. Maaperästä radonpitoinen ilma pääsee sisäilmaan rakennuksen alapohjassa olevien rakojen kautta. Pitkäaikainen altistuminen korkealle radonpitoisuudelle lisää merkittävästi riskiä sairastua keuhkosyöpään. Suomessa todetaan vuosittain 2000 keuhkosyöpää, joista noin 300 liittyy radonaltistumiseen. Radonaltistuksesta johtuvia keuhkosyöpätapauksia olisi helppo estää, sillä sisäilman radonmittaukset ovat helppoja tehdä. Sisäilman korkea radonpitoisuus saadaan laskettua tehokkailla korjaustoimilla.

STUKin hyväksymät radonmittauksia tarjoavat toimijat  
Kunnat, joissa radonmittaus tulee tehdä  

Lisätietoja
Tarkastaja Katja Kojo, puh. (09) 759 88 472
Viestinnän asiantuntija Johanna Vahtola, puh. (09) 759 88 325

Radon