Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Työpaikkojen radon tehovalvontaan Kotkassa

Työpaikkojen radon tehovalvontaan Kotkassa

1.9.2017 klo 10:36
Tiedote

Säteilyturvakeskus toteuttaa työpaikkojen radonin tehovalvontakampanjan Kotkan Ristinkalliossa ja Uusikylässä. Aikaisempien mittausten perusteella tiedetään, että Ristinkallion ja Uusikylän alueilla esiintyy korkeita radonpitoisuuksia.

Työnantajan vastuulla on, ettei yksikään työntekijä Suomessa altistu liikaa keuhkosyöpää aiheuttavalle radioaktiiviselle radonkaasulle. STUK haluaa omalla valvonnallaan vaikuttaa siihen, että työpaikat tekevät tarvittavat radonpitoisuutta alentavat toimenpiteet ja että toimenpiteet tehdään riittävän nopeasti.

Tällä viikolla STUK ottaa yhteyttä 64 työpaikkaan, jotka toimivat Ristinkallion ja Uusikylän alueella, ja kehottaa niitä mittaamaan työtilojensa sisäilman radonpitoisuuden seuraavalla mittauskaudella eli marraskuun ja huhtikuun välisenä aikana. Mittausten tulokset on toimitettava STUKiin mittauksen valmistuttua tai viimeistään 31.3.2018.

”Haluamme kampanjoilla lisätä työnantajien tietoisuutta radonriskeistä sekä herätellä heitä radonmittauksiin ja tarvittaessa -korjauksiin. Tällä kertaa kampanja kohdistuu nimenomaan Ristinkallioon ja Uusikylään. Tulevaisuudessa vastaavia hankkeita toteutetaan varmasti myös muilla alueilla”, kertoo tarkastaja Katja Kojo STUKista.

Työpaikoilla sisäilman radonpitoisuus ei saa säännöllisessä kokopäivätyössä ylittää arvoa 400 becquereliä kuutiometrissä ilmaa. Jokainen työnantaja on velvollinen selvittämään työtilojen radonpitoisuuden, jos on syytä epäillä, että tämä arvo voi ylittyä. Pitoisuus tulee mitata työpaikoilla, jotka sijaitsevat Säteilyturvakeskuksen määrittelemissä kunnissa. Lisäksi mittaus tulee tehdä koko maassa työpaikoilla, jotka sijaitsevat harjuilla tai muilla hyvin ilmaa läpäisevillä sora- tai hiekkamuodostumilla tai maan alla.

Mikäli työpaikan sisäilmassa on liikaa radonia, työnantaja on velvollinen tekemään lisäselvityksiä tai toimenpiteitä, jotka vähentävät työntekijöiden radonaltistusta.

Työpaikkojen radonvalvonnassa keskeistä on se, että radonpitoisuuden määrittämiseen käytetään luotettavaa mittausmenetelmää. Radonmittauksen voi tilata yritykseltä, joka käyttää Säteilyturvakeskuksen hyväksymää mittausmenetelmää tai Säteilyturvakeskuksesta.

STUKin hyväksymät radonmittauksia tarjoavat toimijat 
Kunnat, joissa radonmittaus tulee tehdä 

Lisätietoja

Tarkastaja Katja Kojo, puh. (09) 759 88 472
Viestinnän asiantuntija Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215

Radon
Päivitetty
4.9.2017 klo 15:13