Sisältöjulkaisija

null Työpaikallani on mitattu korkeita radonpitoisuuksia, mitä teen?

Työpaikallani on mitattu korkeita radonpitoisuuksia, mitä teen?

7.8.2015 klo 14:36

Mikäli mitattu työnaikainen radonpitoisuus on yli 334 Bq/m3 säännöllisessä työssä, tulee radonpitoisuutta pienentää korjaustoimenpitein. Korjausten jälkeen radonpitoisuus tulee mitata uudestaan, jotta voidaan varmistua, että tehdyt korjaukset ovat onnistuneet. Mittaustulokset tulee ilmoittaa Säteilyturvakeskukseen. Säteilyturvakeskus valvoo työpaikkojen radonia ja antaa tarvittavat korjausmääräykset.

Lisätietoa radonista työpaikoilla

Radon
Päivitetty
27.8.2019 klo 09:59