Sisältöjulkaisija

null Työpaikallani on mitattu korkeita radonpitoisuuksia, mitä teen?

Työpaikallani on mitattu korkeita radonpitoisuuksia, mitä teen?

7.8.2015 klo 14:36

Mikäli mitattu radonpitoisuus on yli 400 Bq/m3 säännöllisessä työssä, tulee radonpitoisuutta pienentää korjaustoimenpitein. Korjausten jälkeen radonpitoisuus tulee mitata uudestaan, jotta voidaan varmistua, että tehdyt korjaukset ovat onnistuneet. Mittaustulokset tulee ilmoittaa Säteilyturvakeskukseen. Säteilyturvakeskus valvoo työpaikkojen radonia ja antaa tarvittavat korjausmääräykset.

Radon
Päivitetty
7.8.2015 klo 14:37