Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Työnantajien on ilmoitettava radonmittausten tulokset STUKille

Työnantajien on ilmoitettava radonmittausten tulokset STUKille

4.12.2019 klo 12:57
Verkkouutinen

Säteilylaki velvoittaa työnantajat ilmoittamaan työtiloissa tehtyjen radonmittausten tulokset Säteilyturvakeskukselle (STUK). Helpottaakseen ilmoitusten tekemistä STUK on ottanut käyttöön uuden asiointisivuston, jonne mittaustulokset ilmoitetaan.

STUKin käyttöön ottaman sivun osoite on stukasiointi.stuk.fi. Jos työpaikan radonmittaus on tilattu jostain muualta kuin STUKista, työnantajien on itse huolehdittava ilmoittamisesta. STUKista tilattujen mittausten tuloksista työnantajien ei tarvitse ilmoitusta tehdä. Sivustolla työnantaja voi myös nähdä kootusti kaikki työpaikkansa radonmittaustiedot.

Kaikki ilmoitetut radonmittaustulokset tallentuvat kansalliseen radontietokantaan. Laboratorionjohtaja Päivi Kurttio kertoo, että Suomen radontietokanta on kansainvälisesti katsoen hyvä ja kattava. Kansallisessa radontietokannassa on tällä hetkellä noin 55 000 mittaustulosta työpaikkoilta vuodesta 1991 lähtien.

Tietokannan avulla pystytään seuraamaan suomalaisten radonaltistumisen muutoksia. STUK käyttää tietoja hyväkseen myös suunnitellessaan omaa radonvalvontaansa. Tietokannasta saatavan tiedon avulla valvontaa pystytään suuntaamaan sinne, missä radonin aiheuttamat riskit työntekijöiden terveydelle ovat suurimmat.  

Päivi Kurttio muistuttaa, että tietokantaan on tärkeä viedä tiedot myös pienistä radonpitoisuuksista. Vain niin saadaan oikea käsitys radonin aiheuttamasta terveysriskistä työpaikoilla.

Työpaikkojen radonmittauksia säätelee säteilylaki, joka velvoittaa työnantajat mittaamaan työpaikan sisäilman radonpitoisuuden, jos on perusteltua olettaa, että se on laissa säädettyä radonpitoisuuden viitearvoa suurempi.

Työnantajan on selvitettävä työtilojen radonpitoisuudet, ainakin seuraavissa tapauksissa:

Sisäilman radonpitoisuus mitataan syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana. Silloin pitoisuus saadaan mitattua mahdollisimman luotettavasti.

Radon aiheuttaa Suomessa noin 300 keuhkosyöpää vuodessa.

Lisätietoja:
www.stuk.fi/tyopaikat
Laboratorionjohtaja Päivi Kurttio, puh. (09) 759 88 554
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Radon
Päivitetty
28.4.2022 klo 10:29