Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Turvallisuus syntyy vastuullisten toiminnanharjoittajien työn tuloksena

Turvallisuus syntyy vastuullisten toiminnanharjoittajien työn tuloksena

27.2.2018 klo 10:40
Tiedote

Säteilyturvakeskuksen (STUK) toimintaa ohjaa uudella strategiakaudella vaikuttavuus. Sitä haetaan muun muassa kohdentamalla valvontaa entistä riskitietoisemmin ja korostamalla toiminnanharjoittajien vastuuta. Uusi strategia sisältää yhdeksän tavoitetta. Niiden saavuttamisen edellytyksenä on henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin panostaminen.

Säteilyturvakeskus on aloittanut uuden strategiakauden (2018–22). Uusi strategia tähtää muutokseen. Muutoksessa on koko valvonnan filosofia.

”Haluamme kohdentaa valvontaamme nykyistä riskitietoisemmin turvallisuuden kannalta merkittävimpiin kohteisiin ja ottaa valvonnassamme entistä enemmän huomioon, kun toiminnanharjoittaja osoittaa toiminnallaan ja tuloksillaan työskentelevänsä vastuullisesti ja turvallisesti”, STUKin pääjohtaja Petteri Tiippana tähdentää.

Valvonnan muutoksen ja toiminnanharjoittajien vastuun korostamisen tavoitteena on vahvistaa luottamusta ja toimintakulttuuria, jossa toiminnanharjoittajat kantavat vastuunsa turvallisuudesta ja miettivät ja esittävät järkeviä ratkaisuja turvallisuuden varmistamiseksi ja parantamiseksi.

Valvonnan muutostyötä STUKissa vetävän johtaja Jussi Heinosen mukaan tavoitteena on myös käydä STUKin vaatimukset valvottaville kriittisesti läpi.

”Valvonnan ja vaatimusten ei ole tarkoitus olla niin raskaita, että ne esimerkiksi hidastaisivat uuden teknisen ratkaisun käyttöönottoa. Sellainen voisi jopa heikentää turvallisuutta. Kun arvioimme valvottaville kohdistamiamme vaatimuksia, joudumme miettimään erityisesti niiden vaikuttavuutta”, Heinonen arvioi.

Maailman onnellisimmat virkamiehet, paras virasto ja tyytyväisimmät asiakkaat – Säteilyturvallinen Suomi

Säteilyturvakeskuksen tuore muutosstrategia korostaa henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin merkitystä. Muutos lähtee työntekijöistä.

”Visiomme mukaan työssään onnelliset virkamiehet luovat maailman parhaan viraston, joka uudistaa työnteon tapoja, viestii inhimillisesti ja hyödyntää digitalisaation mahdollisuudet. Tutkittuun tietoon perustuvan osaamisen ja tuloksellisuuden sekä selkeän ja mahdollistavan viranomaistoiminnan ansiosta meillä on maailman tyytyväisimmät asiakkaat. Nämä kaikki yhdessä mahdollistavat säteilyturvallisen elämän Suomessa myös tulevaisuudessa”, Petteri Tiippana summaa.


STUKin strategia 2018–2022

Säteilyuutiset-uutiskirje: STUKin uusi strategia merkitsee muutosta

Strategiavideo

Lisätietoja

Pääjohtaja Petteri Tiippana, puh. (09) 759 88 200
Viestinnän asiantuntija Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215

Säteilyturvakeskus