Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Turun yliopiston alueelta löydetyistä radioaktiivisista aineista ei aiheutunut vaaraa työntekijöille eikä ympäristölle

Turun yliopiston alueelta löydetyistä radioaktiivisista aineista ei aiheutunut vaaraa työntekijöille eikä ympäristölle

25.7.2014 klo 11:00
Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) sai perjantaiaamuna 25.7.2014 tiedon Turun yliopiston rakennustyömaan kellaritilasta löytyneistä radioaktiivisista aineista. Ilmoituksen teki työmaan aliurakoitsija. STUKin tarkastajat kävivät paikan päällä varmistamassa tilanteen.

Turun yliopiston remontoitavan rakennuksen kellarista löytyi neljä betonikantista suojakaivoa, joissa oli yhteensä kuusi radioaktiivista jätettä sisältävää pakkausta. Alue eristettiin, jotta ihmisille ei koituisi säteilyaltistusta.

STUKin tarkastajien paikan päällä tekemien mittausten perusteella ulkoisen säteilyn annosnopeus suojakaivojen ulkopuolella ei juuri poikennut taustasäteilystä. Normaali taustasäteily on 0,05–0,3 mikrosievertiä tunnissa. Pakkausten pinnalla annosnopeus oli tyypillinen laboratoriotyöskentelyssä syntyvälle radioaktiiviselle jätteelle.

Yhden pakkauksen pinnalla annosnopeus oli 180 mikrosievertiä tunnissa, mutta siihen eivät urakoitsijan työntekijät olleet koskeneet. Muiden pakkauksien pinnalla annosnopeus oli alle 10 mikrosievertiä tunnissa. Kaikki säiliöt olivat ehjiä, eikä niitä ollut avattu.

”Radioaktiivisista aineista mahdollisesti työntekijöiden saama säteilyaltistus on niin vähäinen, ettei sillä ole terveydellistä merkitystä”, sanoo STUKin tarkastaja Jyri Lehto.

STUK otti pakkauksista ja säilytyskaivoista pintakontaminaationäytteitä, jotka paikan päällä tehtyjen mittausten perusteella todettiin puhtaiksi. Alustavien mittaustulosten perusteella radioaktiiviset aineet eivät olleet levinneet säilytyspakkausten ulkopuolelle eivätkä näin ollen aiheuttaneet vaaraa työntekijöille. Mittaustulokset varmistetaan viikonlopun ja alkuviikon aikana tarkemmilla laboratoriomittauksilla.

Pakkausten päällä olevien merkintöjen ja STUKin paikan päällä tekemien mittausten perusteella niissä olisi cesium-137- ja koboltti-60-isotooppeja sekä pieni määrä tritiumia.

Turun yliopiston tiedote: LT II:n remontti keskeytyi radioaktiivista ainetta sisältävien kaivojen vuoksi

Lisätietoja:
Tarkastaja Jyri Lehto, puh. (09) 759 88 273
Tiedottaja Riikka Laitinen-Sorvari, puh. (09) 759 88 210

Säteily ympäristössä
Päivitetty
10.12.2015 klo 14:27