Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Tuore YK-raportti arvioi Fukushiman onnettomuuden aiheuttamia säteilyhaittoja

Tuore YK-raportti arvioi Fukushiman onnettomuuden aiheuttamia säteilyhaittoja

4.4.2014 klo 11:00
Verkkouutinen

Juuri ilmestynyt YK-raportti arvioi, ettei vuoden 2011 Fukushima-Daiichin ydinvoimalaitosonnettomuus lisää merkittävästi riskiä sairastua tulevaisuudessa syöpään. Japanilaisten viranomaisten toteuttamat säteilysuojelutoimet onnettomuuden jälkeen olivat varsin tehokkaita, minkä ansiosta väestön säteilyaltistus jäi vähäiseksi.

YK:n säteilyn vaikutuksia selvittävän komitean, UNSCEARin, raportti ”Levels and effects of radiation exposure due to the nuclear accident after the 2011 great east-Japan earthquake and tsunami” perustuu arvioihin väestön, työntekijöiden ja ympäristön eliökunnan altistumisesta säteilylle ja tieteelliseen tietoon säteilyn haitoista.

Raportin mukaan ei ole odotettavissa että syöpä tai perinnölliset sairaudet lisääntyisivät havaittavissa määrin tai että synnynnäisten epämuodostumien määrässä nähtäisiin lisäystä tulevaisuudessa. On kuitenkin teoriassa mahdollista, että eniten altistuneiden lasten joukossa kilpirauhassyöpä lisääntyy. Tämän vuoksi tilannetta täytyy seurata tarkasti ja asiasta pitää tehdä tarkempi arvio myöhemmin. Kilpirauhassyöpä on hyvin harvinainen sairaus varhaislapsuudessa ja pienikin lisäys sairastuneiden määrässä olisi helppo havaita.

Komitea kävi myös läpi työntekijöiden annosarvioita ja teki itsenäisesti omat arvionsa joidenkin työntekijöiden altistumisesta säteilylle. Komitean arviot ovat yleisesti ottaen linjassa raportoitujen säteilyannosten kanssa, mutta heti onnettomuuden jälkeen tapahtuneen altistumisen arviointi jälkikäteen on epävarmaa. Työntekijöiden joukossa ei odoteta merkittävää syövän lisäystä. Eniten altistuneet työntekijät osallistuvat kuitenkin säännöllisiin terveystarkastuksiin.

Vaikutukset eliökuntaan ovat väliaikaisia

UNSCEAR arvioi, että onnettomuuden mahdolliset vaikutukset eliökuntaan sekä maalla että meressä ovat olleet väliaikaisia. Suoraa mittaustietoa säteilytasoista heti onnettomuuden jälkeen on vähän, ja tieteellisiä julkaisuja vaikutuksista eliökuntaan joudutaan vielä odottamaan. Komitea teki laskennallisia arvioita korkeimmista säteilytasoista ja arvioi niiden perusteella luonnolle koituvia haittoja. Erityisesti eliöiden lisääntymisvaihe on herkkä säteilylle ja muille ympäristövaikutuksille.

Merikasvien ja -eläinten osalta vaikutukset ovat rajoittuneet voimalaitoksen edustalle, mutta tälläkään alueella komitea ei odota merkittäviä pitkäaikaishaittoja.

UNSCEAR on perustettu vuonna 1955. Suomi on ollut komitean jäsen vuodesta 2011 lähtien. Säteilyturvakeskuksen asiantuntijat ovat osallistuneet Fukushima-raportin laatimiseen ja professori Eeva Salminen on ollut työntekijöiden altistumista arvioineen työryhmän jäsen. UNSCEARin tehtävänä on tuottaa laajoja katsauksia ionisoivan säteilyn lähteistä ja säteilyn vaikutuksista ihmiseen ja eliökuntaan. Sen arviot antavat tieteellisen pohjan eri maille ja YK:n organisaatioille säteilysuojelustandardien ja säteilysuojelun toimintaohjelmien laatimiseen.

Raportti UNSCEARin nettisivulla

 

Lisätietoja:
Tutkimusjohtaja Sisko Salomaa, puh. (09) 759 88 495
Tiedottaja Risto Isaksson (09) 759 88 208

Säteily ympäristössä, ydinturvallisuus
Päivitetty
10.12.2015 klo 14:14