Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Tullin mittaukset tukevat Säteilyturvakeskuksen luonnonsäteilyn valvontaa

Tullin mittaukset tukevat Säteilyturvakeskuksen luonnonsäteilyn valvontaa

22.2.2021 klo 11:15
Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) ja Tulli laajensivat vuonna 2020 yhteistyötään säteilyvalvonnassa, kun STUK alkoi hyödyntää luonnonsäteilylle altistavan toiminnan valvonnassaan Tullin säteilymittauksia.

Tullin lakisääteisiin tehtäviin kuuluu ydinaineiden ja muiden radioaktiivisten aineiden valvonta rajanylityspaikoilla. Osana valvontaa se tekee säteilymittauksia. STUK käyttää nyt näiden mittausten tuloksia löytääkseen jo rajanylityspaikoilla sellaiset materiaalit, joiden käsittelystä tai käytöstä aiheutuva luonnonsäteilyaltistus tulee säteilylain perusteella selvittää. Esimerkiksi rakennusmateriaalit ja teolliset raaka-aineet saattavat sisältää luonnon radionuklideja.

Laajentunut viranomaisten välinen tiedonvaihto edistää sitä, että kansalaisten ja työntekijöiden säteilyaltistuminen pysyy mahdollisimman pienenä. STUK ja Tulli tekevät muutenkin jatkuvaa yhteistyötä ydinaineiden ja muiden radioaktiivisten aineiden valvonnassa rajanylityspaikoilla. Valvonnan tarkoitus on muun muassa estää säteilylähteiden laiton maahantuonti.

Lisätietoja

Tulli-STUK-yhteistyö:      
Säteilyturvakeskus, tarkastaja Philip Holm, puh. (09) 759 88 623

Luonnonsäteilyn valvonta:
Säteilyturvakeskus, ylitarkastaja Antti Kallio, puh. (09) 759 88 444

Säteilyturvakeskuksen mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Tulli, valvontajohtaja Mikko Grönberg, puh. 040 332 2679

Lisää tietoa luonnonsäteilylle altistavasta toiminnasta stuk.fi-sivustolla

Säteilyturvakeskus
Päivitetty
4.3.2021 klo 17:55