Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Tullin ja STUKin yhteistyö kehittyy ja säteilyvalvonta paranee

Tullin ja STUKin yhteistyö kehittyy ja säteilyvalvonta paranee

31.1.2018 klo 10:42
Verkkouutinen

Tulli valvoo ulkorajoja uudenaikaisilla säteilyvalvontalaitteilla. Säteilyturvakeskus (STUK) antaa tässä työssä tarvittaessa asiantuntija-apua. Vuonna 2017 Tulli ja STUK selvittivät yhteistyössä 41 säteilyhälytystä. Tehostuneen valvonnan ja tiivistyneen yhteistyön myötä yhdessä selvitettyjen tapausten määrä on kasvanut. STUKin säteilyasiantuntijat pääsevät tietoverkkoja pitkin käsiksi Tullin säteilyilmaisinten tuottamaan mittaustietoon. Näin he pystyvät antamaan korkealaatuista asiantuntija-apua riippumatta ajankohdasta, tai siitä, missä ilmaisimet fyysisesti sijaitsevat.

Tullin tehtävä on estää ydinmateriaalien ja radioaktiivisten aineiden laiton maahantuonti. Lisäksi Tulli valvoo näiden säteilylähteiden tuontia, vientiä, siirtoja ja kauttakulkua rajanylityspaikoilla. Laillisiin lähetyksiin kohdistuvalla valvonnalla varmistetaan, että niitä varten on olemassa asianmukainen lupa. Tullin lakisääteisiin vastuisiin kuuluu myös tuontielintarvikkeiden radioaktiivisuuden valvonta.

Tulli tarkastaa laillista säteilylähetystä Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

 

STUK tukee Tullia säteilyvalvontaan liittyvissä tehtävissä omalla asiantuntemuksellaan. Vuonna 2017 STUK avusti Tullia 41 tapauksessa. Asiantuntijatuen lisäksi STUK kilpailuttaa ja hankkii Tullin käytössä olevat säteilyvalvonnan laitteet.

Säteilylähteitä kulkee Suomen läpi. Laillisia säteilylähteiden vienti- ja tuontikuljetuksia on useampi päivässä. Syöpähoidoissa käyneet henkilöt ja luonnon radioaktiiviset aineet voivat myös aiheuttaa säteilyhälytyksiä.

Uudet teknologiat tehostavat valvontaa

Säteilyvalvonnan kehittyminen ja uusien laitteiden käyttöönotto rajanylityspaikoilla tehostavat valvontaa ja etenkin nopeuttavat säteilyhälytyksiin reagoimista. Tullin käytössä oleva uuden arkkitehtuurin järjestelmä osoittaa selvästi, mistä hälytys tulee ja mikä radioaktiivinen aine on kyseessä. Tämä auttaa tunnistamaan ne kohteet, joihin Tulli tekee jatkotoimenpiteitä.

Tullilla on käytössään STUKin hankkimat kiinteät säteilyvalvontaportit itärajan rajanylityspaikoilla ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla sekä osissa satamia. Pohjois- ja länsirajalla, joissain satamissa ja muissa liikennevirroissa valvonta hoidetaan osin kiinteillä, osin liikuteltavilla säteilyvalvontalaitteilla. Laitteista merkittävä osa on jo suorassa yhteydessä STUKiin ja lähettää reaaliaikaista tietoa säteilyasiantuntijalle.

Jatkuvaa kouluttamista ja kansainvälistä yhteistyötä

Tulli ja STUK kouluttavat Tullin valvontahenkilöstöä säännöllisesti laitteiden käyttöön ja hälytyksen vaatimiin jatkotoimenpiteisiin. Lentotulliin Helsinki-Vantaan lentoasemalle perustettiin syksyllä 2017 säteilyvalvonnan osaamiskeskus. Siellä tullivalvontahenkilöstölle annetaan jatkokoulutusta operatiivisessa säteilyvalvonnassa sekä pidetään yllä aiempaa osaamista. Kansallisten toimien ohella säteilyvalvonnan saralla tehdään kansainvälistä yhteistyötä.

Säteilyvaaraan varautuminen