Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Tornion terästehdas löytänyt talven aikana kierrätysmetallin joukosta kaksi säteilylähdettä

Tornion terästehdas löytänyt talven aikana kierrätysmetallin joukosta kaksi säteilylähdettä

8.3.2019 klo 12:41
Verkkouutinen

Outokummun Tornion terästehtaalla on kierrätysmetallin joukosta löytynyt talven aikana kaksi amerikium-säteilylähdettä (Am-241). Tammikuun 18. päivä amerikium-lähde päätyi sulatukseen saakka. Keskiviikkona 20.2. säteilylähde havaittiin jo säteilyportilla, kun kierrätysmetallierää oltiin tuomassa tehdasalueelle.

Tornion tehtaalla on käytössä toimiva valvontajärjestelmä, tarkat mittalaitteet ja osaamista, joiden ansiosta radioaktiiviset aineet kyetään yleensä tunnistamaan ennen romumetallin päätymistä sulatukseen. Kummassakaan talven aikana sattuneessa tapauksessa työntekijöille tai ympäristölle ei aiheutunut vaaraa ja Säteilyturvakeskus (STUK) sai tapahtumista tiedon nopeasti.

”Tapaukset ovat samantyyppisiä kuin viime syksynä, jolloin ulkomailta laivatun kierrätysmetallin seasta löytyi Torniossa useita säteilylähteitä. Toimitusketjut ovat globaaleja, joten lähteiden alkuperää on vaikea selvittää”, toteaa Säteilyturvakeskuksen Säteilytoiminnan valvonta -osaston toimistopäällikkö Santtu Hellstén.

Viimeisin lähde päätyi Tornioon Rotterdamin kautta tulleen kierrätysmetallikuorman seassa – mikä on ollut todennäköinen reitti myös aiempien lähteiden tapauksissa. Rotterdamin satama on tärkeä kierrätysmetallin välietappi, jonne materiaalia laivataan eri puolilta maailmaa.

Suomessa uusi laki edellyttää turvallisuuslupaa toistuvalle orpojen lähteiden käsittelylle

Toistuva orpojen säteilylähteiden, eli säteilylähteiden joiden omistaja ei ole tiedossa, käsittely ja varastointi edellyttää tästä keväästä alkaen Säteilyturvakeskuksen myöntämää turvallisuuslupaa. Turvallisuusluvan myöntämisen edellytyksenä on mm. riittävä  säteilymittausvalmius ja osaaminen,  jotta luvanhaltija havaitsee säteilylähteet ja osaa toimia tilanteessa turvallisesti.

”Lisäksi Säteilyturvakeskus on ottanut säteilylähteiden hallinnan esille säteilyturvallisuusalan eurooppalaisissa yhteistyöelimissä. Huoli aiheesta on yhteinen, sillä tämänkin talven aikana orpoja lähteitä on löytynyt muualtakin Euroopasta. Tavoitteena on löytää entistä tehokkaampia keinoja hallita säteilylähteiden käyttöä ja ehkäistä orpojen lähteiden aiheuttamia haittoja”, Santtu Hellstén toteaa.

Amerikium ei päädy teräkseen

Amerikium on radioaktiivinen alkuaine, jota käytetään esimerkiksi maaperän tiiveysmittareissa sekä teollisuuden mittalaitteissa. Sulatukseen joutuneet lähteet ovat olleet vahvuudeltaan noin 1-2 gigabecquereliä. Edes sulatukseen päätyessään, amerikium ei kulkeudu valmistettavaan teräkseen, sillä se jää valmistuksen sivutuotteena syntyvään kuonaan.

Lisätietoja:
Toimistopäällikkö Santtu Hellstén, puh. (09) 759 88 221
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Säteily työssä