Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Tommi Toivosesta STUKin säteilytoimintaa valvovan osaston johtaja

Tommi Toivosesta STUKin säteilytoimintaa valvovan osaston johtaja

8.1.2018 klo 10:40
Tiedote

Tekniikan tohtori Tommi Toivonen (40) on nimitetty Säteilyturvakeskuksen (STUK) säteilytoiminnan valvonta -osaston johtajaksi vuoden 2018 alusta lähtien. Tehtävään määrääminen jatkuu STUKin strategiakauden ajan eli vuoden 2022 loppuun.

Toivonen on työskennellyt STUKissa 15 vuotta. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän toimi ionisoimattoman säteilyn valvonta -yksikön laboratorionjohtajana vastuualueenaan sähkömagneettisten kenttien, radiotaajuisen säteilyn ja optisen säteilyn turvallisuuskysymykset.

Säteilytoiminnan valvonta -osasto (STO) vastaa ionisoivan ja ionisoimattoman säteilyn käyttöön liittyvästä viranomaisvalvonnasta, mittanormaalien ylläpidosta ja näihin liittyvästä tutkimus- ja kehitystoiminnasta.
Osasto valvoo ionisoivan säteilyn käytön turvallisuutta muun muassa terveydenhuollossa, teollisuudessa ja tutkimuksessa sekä ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttamaa altistusta kuluttajapalveluissa ja -tuotteissa. Osasto pitää myös yllä kansallista säteilytyöntekijöiden annosrekisteriä ja toimii ionisoivan säteilyn annossuureiden kansallisena mittanormaalilaboratoriona.

STUKin muu johto jatkaa uudelle strategiakaudelle

Säteilyturvakeskus määrää osastojensa johtajat tehtäviinsä määräajaksi, joka on viisivuotisen strategiakauden mittainen. Strategiakaudella 2018–2022 ydinjätteiden- ja ydinmateriaalien valvontaosaston johtajana jatkaa Jussi Heinonen ja hallinto-osaston johtajana Kaisa Koskinen. Ydinvoimalaitosten valvontaosastoa johtajaa Kirsi Alm-Lytz ja ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osastoa Tarja K. Ikäheimonen.

Lisätietoja

Johtaja Tommi Toivonen, puh. (09) 759 88 660
Viestinnän asiantuntija Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215

Painokelpoiset kuvat voi ladata Flickristä

Säteilyturvakeskus