Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Terrafame tarvitsee STUKin luvan uraanin talteenoton koetoiminnalle

Terrafame tarvitsee STUKin luvan uraanin talteenoton koetoiminnalle

27.6.2017 klo 12:19
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskus (STUK) arvioi, voiko Terrafame Oy aloittaa uraanin talteenoton koetoiminnan kaivosalueellaan Sotkamossa. Yritys hakee lupaa toiminnalle, jossa se erottaa uuttamalla pienen määrän luonnonuraania.

Terrafamen hakemus uraanin talteenoton toimilupaa varten tuli STUKiin 22.6. Hakemuksen mukaan yhtiö haluaa selvittää uraanin talteenottoon liittyvien kemiallisten prosessien toimintaa ja rikastaa uraania pitoisuuksiin, jotka olisivat tarpeen varsinaisessa uraanin talteenottolaitoksessa.

Terrafame on ilmoittanut, että se aikoo koevaiheessa prosessoida uraania noin kymmenen kiloa. Koska uraania rikastetaan pilottihankkeessa vähäisiä määriä, luvan toiminnalle antaa STUK. STUKin toimiluvalla uraania saa ottaa talteen enintään kymmenen tuhatta kiloa vuodessa. Jos uraanin vuosituotanto on tuota suurempi, toiminnalle tarvitaan valtioneuvoston lupa.

STUKin tehtävä on arvioida hakemuksen perusteella, onko toiminta turvallista ja täyttyvätkö toimintalupahakemuksen edellytykset. Toiminta ei saa vaarantaa työntekijöiden tai ympäristön säteilyturvallisuutta. Yhtiön täytyy huolehtia asianmukaisesti jätehuollosta, turvajärjestelyistä ja siitä, että ydinmateriaaleja valvotaan hyvin. Yhtiön täytyy myös nimittää toiminnalle vastuullinen johtaja.

Toiminnasta säädetään ydinenergialaissa ja -asetuksessa, säteilylaissa sekä STUKin määräyksissä. Koetoiminnan tuloksena syntyvä konsentroitu uraaniliuos on ydinmateriaalia ja sen valvonta täytyy hoitaa ydinmateriaalivalvonnan kansallisten ja kansainvälisten vaatimusten mukaisesti.

Ylitarkastaja Jarkko Kyllönen STUKista korostaa, että vaikka kyse on varsin pienen uraanimäärän erottamisesta, toiminnan valvonta on tärkeää. Pienetkään uraanimäärät eivät saa joutua väärään paikkaan. ”Jos yhtiö myöhemmin hakee valtioneuvostolta lupaa suuren mittakaavan kaupalliseen toimintaan, STUK arvioi silloinkin toiminnan turvallisuuden”, toteaa Kyllönen.

Terrafame omistaa lähes valmiin uraanin talteenottolaitoksen kaivosalueellaan ja kertoo kartoittavansa laitoksen mahdollista hyödyntämistä tulevaisuudessa.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Jarkko Kyllönen, puh. (09) 759 88 728
Viestinnän asiantuntija Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215

Kaivokset
Päivitetty
27.6.2017 klo 12:28