Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Tavoitteena riippumaton ja osaava ydinturvallisuusviranomainen Saudi-Arabiaan

Tavoitteena riippumaton ja osaava ydinturvallisuusviranomainen Saudi-Arabiaan

19.9.2017 klo 10:15
Tiedote

STUK International Oy ja King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy (K.A.CARE) allekirjoittivat heinäkuussa 2017 sopimuksen. Sen tavoitteena on, että Saudi-Arabiaan perustetaan riippumaton, osaava sekä tehokas säteily- ja ydinturvallisuusviranomainen. Yhteistyötä esiteltiin ensimmäistä kertaa julkisesti Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n yleiskokouksen yhteydessä 18. syyskuuta.

Vuoden 2016 lopussa perustettu STUK International Oy on Suomen valtion omistama yhtiö, joka vie turvallisuusosaamista ulkomaille. ”Yrityksen avulla voimme parantaa ydin- ja säteilyturvallisuutta sellaisissa maissa, joissa siihen on tarvetta, mutta riittävää osaamista toimintaan ei vielä löydy. Suomalaisella osaamisella on tällä toimialalla kansainvälisesti erittäin hyvä maine ja yhteistyön tekeminen kanssamme kiinnostaa”, toimitusjohtaja Pekka Ottavainen kertoo.

STUK International Oy hallinnoi palveluhankkeita ja ostaa niihin tarvittavan asiantuntemuksen pääasiassa Säteilyturvakeskukselta sekä tarvittaessa muilta säteily- ja ydinturvallisuusalan toimijoilta. STUKin asiantuntijat ovat tehneet yhteistyötä Saudi-Arabian asiatuntijoiden kanssa vuodesta 2014 alkaen. Työ on tiivistynyt, kun Saudi-Arabian valtio teki heinäkuussa 2017 päätöksen ydinenergiaohjelmansa käynnistämisestä.

”Tavoitteena on, että Saudi-Arabiaan syntyy riippumaton, osaava sekä tehokas ydin- ja säteilyturvallisuusviranomainen. Yhteistyössä on nyt keskitytty lainsäädännön ja turvallisuusvaatimusten laatimiseen, viranomaisorganisaation rakentamiseen ja henkilöstön kouluttamiseen sekä viranomaisen valvontamallin luomiseen. Tällaiset projektit ovat hyödyllisiä myös siksi, koska ne entisestään vahvistavat säteily- ja ydinturvallisuusalan osaamista Suomessa”, STUKin pääjohtaja Petteri Tiippana kuvailee.    

Yhteistyötä esiteltiin ensimmäistä kertaa julkisesti Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n yleiskokouksen yhteydessä 18. syyskuuta.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja STUK International Oy
Pekka Ottavainen, puh. 0400 261 097

Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja ja STUK International Oy hallituksen jäsen
Petteri Tiippana, puh. (09) 759 88 201

STUK INTERNATIONAL OY

 • Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö
 • Perustamissopimus ja yhtiöjärjestys hyväksyttiin 17. marraskuuta 2016 Valtioneuvostossa
 • Toimii maailmanlaajuisesti
 • Englanniksi yhtiön nimi on STUK International Ltd.
 • Tarjoaa ydinenergian ja säteilyn käytön turvallisuutta koskevia asiantuntijapalveluita, sekä harjoittaa niihin liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa
 • Asiakkaita ovat eri maiden säteily- ja ydinturvallisuudesta vastaavat viranomaiset, ja muut alan toimijat
 • STUK International Oy hallinnoi hankkeita ja ostaa niihin tarvittavan asiantuntemuksen pääasiassa Säteilyturvakeskukselta sekä tarvittaessa myös muilta säteily- ja ydinturvallisuusalan toimijoilta
 • Yrityksen toiminnalla ei ole vaikutusta viranomaisen riippumattomuuteen tai sen työhön Suomessa
 • Hallituksen puheenjohtaja on Ilona Lindholm (Teknologian tutkimuskeskus  VTT)
 • Muut hallituksen jäsenet ovat Ilpo Nuutinen (valtioneuvoston kanslia VNK), Jorma Aurela (työ- ja elinkeinoministeriö TEM), Kirsi Alm-Lytz (Säteilyturvakeskus STUK) ja Petteri Tiippana (Säteilyturvakeskus STUK)

K.A.CARE

 • King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy
 • K.A.CAREn vastuulla on ydinenergian ja uusiutuvan energian ohjelma Saudi-Arabiassa
 • Perustettu vuonna 2010
 • Verkkosivut
Säteilyturvakeskus