Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Tarkastuslaitosten tulee valmistautua uuteen hyväksyntämenettelyyn

Tarkastuslaitosten tulee valmistautua uuteen hyväksyntämenettelyyn

4.9.2014 klo 11:00
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskuksen julkaisema uusi ydinturvallisuusohje ”Auktorisoitu tarkastuslaitos ja luvanhaltijan omatarkastuslaitos” (YVL E.1) on saatettu voimaan 15.8.2014. Sen mukaisesti tarkastuslaitosten tulee hakea hyväksyntä suoraan Säteilyturvakeskukselta (STUK) voidakseen tehdä tarkastuksia rakenteilla ja käytössä olevilla ydinlaitoksilla. Tähän asti hyväksyntä on haettu voimayhtiön kautta. Tarkastuslaitosten on syytä valmistautua uuteen hyväksyntämenettelyyn ajoissa.

Syynä uudistettuun hakumenettelyyn on ydinenergialain muutos. Se korostaa tarkastuslaitoksen riippumatonta asemaa STUKin hyväksymänä julkista hallintotehtävää tekevänä organisaationa. Uusi ohje YVL E.1 on osa marraskuussa 2013 julkaistua uudistettua ydinturvallisuusohjeistoa ja se korvaa ohjeen YVL 1.3 mukaisen tarkastuslaitosten hyväksyntää koskevan menettelyn. STUK on lähettänyt tarkastuslaitoksille kirjeen, jossa asiasta kerrotaan.

STUK hyväksyy tarkastuslaitoksia tarkastamaan ydinlaitosten painelaitteita, muita mekaanisia laitteita sekä teräs- ja betonirakenteita. Ohjeessa YVL E.1 STUK esittää yksityiskohtaiset vaatimukset, jotka koskevat muun muassa tarkastuslaitosten toimintaa ja rakenteita, resursseja ja pätevyyttä, hyväksyntämenettelyä ja raportointivelvoitteita sekä STUKin valvontaa.

Ohjeen YVL E.1 mukainen hyväksyntä edellyttää, että tarkastuslaitos hankkii ensin pätevyyttä osoittavan akkreditoinnin maansa akkreditointielimeltä. Suomessa se on FINAS, Finnish Accreditation Service. Akkreditoinnin hyväksymisperusteena ovat standardi SFS EN ISO/IEC EN 17020 (2012-05-21), tarkastustoimintaan soveltuvat tekniset standardit sekä ne STUKin ydinvoimalaitosohjeet (YVL-ohjeet), jotka asettavat vaatimuksia tarkastuslaitosten toiminnalle suunnitelluissa tarkastustehtävissä. Akkreditoinnin myöntämisen jälkeen tarkastuslaitokset hakevat auktorisointia eli hyväksyntää STUKilta.

Lisätietoja:
Toimistopäällikkö Martti Vilpas, puh. (09) 759 88 655
Ylitarkastaja Mark Cederberg, puh. (09) 759 88 691

YVL E.1 Auktorisoitu tarkastuslaitos ja luvanhaltijan omatarkastuslaitos

Ydinturvallisuus
Päivitetty
10.12.2015 klo 14:17