Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Tarkastuslaitosten hyväksyntämenettely muuttuu

Tarkastuslaitosten hyväksyntämenettely muuttuu

2.4.2014 klo 12:00
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskuksen uusi ydinturvallisuusohjeisto muuttaa tarkastuslaitosten hyväksyntämenettelyä. Voidakseen tehdä ydinlaitoksilla tarkastuksia tarkastuslaitosten tulee jatkossa hakea hyväksyntä suoraan Säteilyturvakeskukselta (STUK). Tähän asti hyväksyntä on haettu voimayhtiön kautta.

STUK hyväksyy tarkastuslaitoksia suorittamaan ydinlaitosten painelaitteiden, muiden mekaanisten laitteiden sekä teräs- ja betonirakenteiden tarkastuksia. Tarkastuslaitoksia koskevat vaatimukset on annettu STUKin ohjeessa YVL E.1 ”Auktorisoitu tarkastuslaitos ja luvanhaltijan omatarkastuslaitos”, joka on osa marraskuussa julkaistua uutta ydinturvallisuusohjeistoa. Ohjeessa on myös yksityiskohtaiset hakuohjeet koskien tarkastuslaitoksena toimimista sekä rakenteilla että käytössä olevilla ydinvoimalaitoksilla.

Uuden menettelyn mukainen hyväksyntä edellyttää, että tarkastuslaitos hankkii ensin pätevyyttä osoittavan akkreditoinnin maansa akkreditointielimeltä (Suomessa: FINAS, Finnish Accreditation Service). Akkreditoinnin hyväksymisperusteena ovat standardi SFS EN ISO/IEC EN 17020 (2012-05-21), tarkastustoimintaan soveltuvat tekniset standardit sekä ne STUKin ydinvoimalaitosohjeet (YVL-ohjeet), jotka asettavat vaatimuksia tarkastuslaitosten toiminnalle suunnitelluissa tarkastustehtävissä. Akkreditoinnin myöntämisen jälkeen tarkastuslaitokset hakevat hyväksyntää eli auktorisointia STUKilta.

Uusi ohje YVL E.1 korvaa aiemman tarkastuslaitosten hyväksyntämenettelyä koskeneen ohjeen YVL 1.3.

Lisätietoja:
Toimistopäällikkö Martti Vilpas, puh. (09) 759 88 655
Ylitarkastaja Mark Cederberg, puh. (09) 759 88 691

YVL E.1 Auktorisoitu tarkastuslaitos ja luvanhaltijan omatarkastuslaitos

Ydinturvallisuus
Päivitetty
10.12.2015 klo 14:17