Sisältöjulkaisija

null Tarkastaako STUK kaikki yleisötilaisuuksissa olevat laserlaitteet?

Tarkastaako STUK kaikki yleisötilaisuuksissa olevat laserlaitteet?

12.8.2015 klo 14:24

Suuritehoiset eli yli 5 mW:n laserlaitteet tulee esittää STUKille tarkastettavaksi. Tarkastus tehdään käyttöpaikalla ennen käyttöönottoa. Laserlaitteiden käyttöön voi saada myös pitkäaikaisen käyttöluvan. Tällöin esitykset tulee ilmoittaa STUKille, mutta niitä ei tarvitse tarkastuttaa.

Alle 5 mW:n laserlaitteita tarkastusvelvollisuus ei koske. Huomaa kuitenkin, että näidenkään lasereiden säteitä ei saa suunnata ihmisiä kohti.

Jos olet järjestämässä yleisötilaisuutta, jossa on käytössä laserlaitteisto, ilmoita asiasta viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta STUKiin. Ulkoilmatilaisuuksia järjetettäessä lasereiden käytöstä pitää ilmoittaa Finavialle. Tarkemmat vaatimukset laserlaitteiden käytöstä yleisötilaisuuksissa on ST-ohjeessa 9.4.
Lisätietoja:

ST-ohje 9.4 (pdf)

Laserit
Päivitetty
12.8.2015 klo 14:29