Sisältöjulkaisija

null Tapahtuiko Tšernobylin alueen eläimissä mutaatioita onnettomuuden jälkeen?

Tapahtuiko Tšernobylin alueen eläimissä mutaatioita onnettomuuden jälkeen?

13.8.2015 klo 13:05

Pahiten saastuneilta alueilta Tšernobylin ympäristössä ihmiset voitiin viedä pois ja ihmisten säteilyaltistusta voidaan myös monin eri keinoin muutoinkin vähentää. Kasvit ja eläimet ovat tässä suhteessa eri asemassa, ja monien eliöiden saamat säteilyannokset Tšernobylin ympäristössä olivat - ja ovat edelleen - huomattavan korkeita. Erilaisia mutaatioita ja kehityshäiriöitä on raportoitu muun muassa myyrissä, vesi- ja maakasveissa ja vesieliöissä Tšernobylin ympäristössä. Toisaalta eliökunta on myös useilla alueilla hyötynyt siitä, että ihmiset on siirretty sieltä pois ja alueet on jätetty luonnontilaan.

Säteily ympäristössä
Päivitetty
13.8.2015 klo 13:06