Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Suunnitelmat ydinjätehuollon järjestämiseksi ovat riittävät, aikataulu on tiukka

Suunnitelmat ydinjätehuollon järjestämiseksi ovat riittävät, aikataulu on tiukka

10.2.2016 klo 14:27
Verkkouutinen

STUK toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) antamassaan lausunnossa, että suomalaisten ydinjätteiden huollosta tehty ohjelma kuvaa riittävän yksityiskohtaisesti ydinjätehuoltovelvollisten toimenpiteet vuosille 2016–2018 ja pääpiirteittäin myös sitä seuraavan kolmen vuoden ajalle. Ohjelmasta käy myös ilmi, että käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamista koskeva aikataulu on tiukka.  

STUK antoi tammikuun lopussa TEM:lle lausunnon ydinjätehuoltovelvollisten eli Fortumin (Fortum Power and Heat Oy), TVOn (Teollisuuden Voima Oyj)  ja niiden yhdessä omistaman Posiva Oy:n tekemästä ydinjätehuollon ohjelmasta (YJH-2015). Kolmen vuoden välein päivitettävä ohjelma sisältää suunnitelmat sekä Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitosten voimalaitosjätteiden huollon että käytetyn ydinpolttoaineen huollon toteuttamiseksi.

Matala- ja keskiaktiivisten voimalaitosjätteiden huollosta ja loppusijoituksesta voimayhtiöt Fortum ja TVO  huolehtivat voimalaitospaikoilla. Korkea-aktiivisen käytetyn ydinpolttoaineen  huollosta vastaa voimayhtiöiden yhdessä omistama Posiva Oy, joka on rakentamassa jätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitosta Eurajoen Olkiluotoon.

TEM valvoo ydinjätehuollon ohjelman toteutumista ja jätehuollon toimenpiteitä. STUK valvoo laitosten turvallisuutta ja antaa tältä pohjalta riippumattomia lausuntoja ydinjätehuollon ohjelmasta.

Ydinjätehuolto-ohjelmassa esitetyn aikataulun mukaan Posiva hakisi käyttölupaa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukselle vuonna 2020. Rakentamisluvan loppusijoituslaitokselle se sai valtioneuvostolta viime marraskuussa.

STUK toteaa, että aikataulussa pysyminen edellyttää täsmällistä ja korkealaatuista suunnittelua, jolla voidaan välttää merkittävät muutostarpeet. STUKin tehtävä on tarkastaa, onko Posivan organisaatio valmis suoriutumaan rakentamisesta.  STUK myös valvoo projektia rakentamisen aikana.

Toimistopäällikkö Jaakko Leino STUKista sanoo, että vaikka suunniteltu aikataulu on tiukka, se ei saa tarkoittaa asioiden kiirehtimistä turvallisuuden kustannuksella: ”Aikataulun vaatimukset  eivät saa koskaan heikentää turvallisuutta. Ennen kuin käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus voi alkaa, laitoksen on täytettävä asetetut turvallisuusvaatimukset ja Posivan on pystyttävä osoittamaan STUKille, että vaatimukset täyttyvät.”

STUKin lausunto (pdf)
STUKin lausunnon liite: Esittelymuistio (pdf)
Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuollon ohjelma vuosille 2016–2018 (pdf) (Posiva Oy)

Lisätietoja:

Toimistopäällikkö Jaakko Leino, puh. (09) 759 88 234
Tiedottaja Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208

Ydinjätteet
Päivitetty
10.2.2016 klo 15:17
Lisätty STUKin lausunnon liite: Esittelymuistio (pdf)