Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Suomi sai kiitosta loppusijoituksen etenemisestä

Suomi sai kiitosta loppusijoituksen etenemisestä

19.5.2015 klo 14:00
Tiedote

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus etenee Suomessa määrätietoisesti askel askeleelta. Näin todettiin Wienissä perjantaihin asti jatkuvassa käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisten jätteiden huollon turvallisuutta koskevassa kansainvälisessä tarkastelukokouksessa.

Kokouksessa pantiin merkille, miten maanalaisen tutkimustilan, ONKALOn, louhiminen Olkiluodon kallioperään, Posivan lupahakemuksen valmistelu ja samanaikainen Säteilyturvakeskuksen (STUK) viranomaisvalvonnan kehittäminen ovat vieneet Suomen loppusijoitushanketta vaiheittain eteenpäin.

Suomi sai kiitosta myös siitä, kuinka käytetyn polttoaineen varastoinnin turvallisuutta on onnistuttu parantamaan Fukushiman opetusten pohjalta ja kuinka jätehuoltoon osallistuvien organisaatioiden osaamista on pystytty kehittämään. Sen varmistaminen, että pätevää henkilökuntaa riittää alalla jatkossakin, on silti edelleen haaste.

Suomen tulee myös ratkaista muutaman terveydenhuollon ja teollisuuden käyttämän korkea-aktiivisen säteilylähteen loppusijoitus. Lisäksi parhaillaan valmistellaan Espoon Otaniemessä sijaitsevan tutkimusreaktorin purkua ja sen purkujätteiden ja käytetyn polttoaineen huollosta täytyy tehdä ratkaisut.

Wienin kokous on radioaktiivisten jätteiden ja käytetyn ydinpolttoaineen huollon yleissopimuksen tarkastelukokous. Sopimuksessa mukana olevat maat sitoutuvat jätteiden turvalliseen käsittelyyn. Maat raportoivat kolmen vuoden välein, miten ne ovat täyttäneet sopimuksen velvoitteet. Tarkastelu koskee ydinjätehuollon periaatteiden toteutumista jätteiden syntymisestä niiden turvalliseen varastointiin ja loppusijoittamiseen.

Sopimus tuli voimaan vuonna 2001, ja nyt on käynnissä viides tarkastelukokous. Sopimuksessa on mukana yli 60 maata. Joukossa ovat kaikki merkittävästi ydinenergiaa käyttävät maat.

Suomen kansallinen selonteko (STUK-B 180) (pdf) 
Muiden sopimusmaiden Suomelle esittämät kysymykset ja vastaukset kysymyksiin (pdf)
 

Lisätietoja:

Toimistopäällikkö Jussi Heinonen, puh. (09) 759 88 679
Tiedottaja Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215

Ydinturvallisuus
Päivitetty
10.12.2015 klo 14:21