Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Suomi ja Venäjä päivittivät menettelyt tietojen vaihdosta säteilyvaaratilanteiden varalle

Suomi ja Venäjä päivittivät menettelyt tietojen vaihdosta säteilyvaaratilanteiden varalle

27.9.2016 klo 12:00
Tiedote

Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Petteri Tiippana ja Venäjän Rosatomin pääjohtaja Sergei Kirienko allekirjoittivat tiistaina 27.9. yhteistyöpöytäkirjan Suomen ja Venäjän välisestä tiedonvaihdosta säteilyvaaratilanteiden varalle. Allekirjoitus tapahtui Wienissä IAEA:n yleiskokouksen yhteydessä.

Pöytäkirjassa sovitaan, mitä tietoja, milloin ja miten maat käytännössä toimittavat toisilleen vaaratilanteesta tai sen uhasta. Pöytäkirjassa korostetaan myös, että tiedonvaihto Suomen ja Venäjän välillä vaaratilanteissa täytyy sovittaa yhteen muiden kansainvälisten menettelyjen kanssa. Nopea ja luotettava tiedonsaanti on tärkeää, että pystytään tekemään tarvittavat toimet  ihmisten, yhteiskunnan ja ympäristön suojelemiseksi.

Pääjohtaja Petteri Tiippana on tyytyväinen pöytäkirjan sisältöön.  ”Tällaista maiden välistä yhteistyötä ydinonnettomuuksien ja muiden säteilyvaaraa aiheuttavien tilanteiden  varalle  on peräänkuulutettu Fukushiman onnettomuuden jälkeen. Tästä on malliksi  muillekin maille”, toteaa pääjohtaja Tiippana. ”Tärkeää on myös se, että uudessa pöytäkirjassa on sovittu, että perustetaan ryhmä, joka varmistaa että periaatteet viedään käytännön ohjeiksi ja että niitä myös testataan säännöllisesti erilaisissa säteilyvaaratilanteita koskevissa yhteistoimintaharjoituksissa.”

Suomen ja Venäjän valtiosopimus tietojen vaihdosta on vuodelta 1995. Se edellyttää, että sopimuksessa mainitut toimivaltaiset viranomaiset sopivat erikseen käytännön toimenpiteistä. Edellinen käytännön toimenpiteitä kuvannut yhteistyöpöytäkirja oli vuodelta 1996.  Venäjällä Rosatomin  velvollisuus on välittää muille maille tietoja säteilyvaaran uhatessa tai sen aikana. Suomessa tämä velvollisuus on STUKilla.

Suomella, Ruotsilla, Norjalla, Tanskalla ja Islannilla on vastaava yhteisesti sovittu pöytäkirja siitä, miten Pohjoismaat toimivat vaaratilanteiden tai niiden uhkan aikana ja miten pohjoismaista yhteistyötä hyödynnetään varautumisjärjestelyissä.

Lisätietoja:

Tiedottaja Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208

Säteilyturvakeskus