Sisältöjulkaisija

null Suomessa tehtiin 1950- ja 1960-luvuilla metsälammissa kokeita radioaktiivisilla merkkiaineilla. Kuinka vaarallisia nämä lammet ovat nykyään?

Suomessa tehtiin 1950- ja 1960-luvuilla metsälammissa kokeita radioaktiivisilla merkkiaineilla. Kuinka vaarallisia nämä lammet ovat nykyään?

6.6.2017 klo 15:06

Radioaktiivisilla aineilla tehtiin 60 –luvulla lampikokeita tietämämme mukaan Lopella/Tammelassa ja Kytäjällä. Kokeet suoritti Helsingin Yliopiston radiokemian laitos professori Jorma K. Miettisen johdolla. Kokeissa käytettiin pääosin lyhytikäisiä radioaktiivisia aineita, esimerkiksi elohopean, sinkin ja natriumin isotooppeja, mutta myös pitkäikäistä cesium-137-isotooppia, joita lisättiin joihinkin pieniin lampiin.

Mitään vaaraa kokeissa käytetyistä radioaktiivisista aineista ei enää ole. Lammissa voi uida ja kalastaa huoletta.  Kokeissa käytetyt lyhytikäiset radioaktiiviset aineet ovat luonnosta jo täysin hävinneet. Pitkäikäinen  cesium-137, josta voi olla jäljellä korkeintaan noin 30 prosenttia, on siirtynyt vedestä nopeasti järvien ja lampien pohjamutaan (sedimentiksi).
 
Me STUKissa olemme tutkineet vuonna 2016 Lopella olevan Valkealammen, jossa on tehty kokeita cesiumilla. Analysoimme lammen  sedimenttinäytteitä ja suurimmat pitoisuudet löytyivät lammen pohjassa olevan sedimentin pintakerroksista. Niissä näkyivät keinotekoiset radionuklidit cesium-137 ja americium-241. Arviomme mukaan löydetty cesium on pääosin peräisin Tshernobylin onnettomuudesta. Sedimentaationopeus näyttää olevan niin hidasta, että emme pysty erottamaan mikä osa tuosta voisi olla peräisin vuoden 1966 kokeesta tai ydinpommikokeiden laskeumasta. Pitoisuudet lammen sedimentissä vastaavat kuitenkin arviotamme Tshernobylin cesium-137 laskeuman suuruudesta alueella. Americium-241:n arvioimme olevan peräisin 1950- ja 1960-lukujen ydinpommikokeiden laskeumasta ja ne ovat samaa tasoa kuin muualla sedimenteissä Suomessa.

Mitatut aktiivisuuspitoisuudet ovat siis  normaalia luonnossa esiintyvää tasoa vastaavien ympäristönäytteiden kanssa eikä niillä ole ihmiselle säteilysuojelullista merkitystä. Meidän näkemyksemme mukaan järvien puhdistamiselle tai kunnostamiselle ei ole minkäänlaista tarvetta.

Nykyään ympäristössä radioaktiivisilla merkkiaineilla tehtäville kokeille tarvitaan ennakkoon turvallisuuslupa, jonka STUK myöntää. Luvan ehdot ovat tiukat.  Esimerkiksi kokeen suorittamisen jälkeen olisi mittauksin varmistettava, ettei alueelle jää kokeesta mitään ylimääräistä radioaktiivisuutta. Eli juuri kyseessä olevan tyyppisiä kokeita, jossa radioaktiivisia aineita jäi ympäristöön, ei saa nykyään tehdä.

Säteily ympäristössä
Päivitetty
6.6.2017 klo 15:20