Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Suomessa ei ruteniumhavaintoja lokakuun alun jälkeen

Suomessa ei ruteniumhavaintoja lokakuun alun jälkeen

10.11.2017 klo 12:23
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskuksen (STUK) valvonta-asemilta 28.9.–9.10. kerätyissä ilmanäytteissä havaittiin rutenium-alkuaineen radioaktiivista isotooppia (Ru-106). STUK kertoi havainnoista 3.10.  Lokakuun yhdeksännen päivän jälkeen kerätyissä näytteissä ruteniumia ei ole enää havaittu. Havaitut pitoisuudet olivat niin pieniä, että niillä ei ollut merkitystä ympäristön tai ihmisten turvallisuudelle. Ruteniumia havaittiin Helsingissä, Imatralla, Ivalossa, Kajaanissa, Kotkassa, Kuopiossa, Rovaniemellä ja Sodankylässä.

Suomen lisäksi ruteniumia havaittiin myös monissa muissa Euroopan maissa ja maat ovat jakaneet mittaustietoja keskenään sekä kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) kanssa. Toistaiseksi mikään valtio tai laitos ei ole ilmoittanut vahingosta tai onnettomuudesta, joka voisi olla ruteniumin lähde. Koska ruteniumin lisäksi ei ole havaittu muita radioaktiivisia aineita, päästö ei ole peräisin ydinräjäytyksestä tai ydinvoimalaitoksesta. Ilmavirtauksiin perustuvat laskelmat näyttävät viittaavan siihen, että päästöpaikka on jossain Uralista etelään. Päästöpaikkaa ja päästön suuruutta on vaikea täsmällisesti määrittää, koska laskelmiin liittyy isoja epävarmuuksia.  

Kansainväliset sopimukset velvoittavat maita ilmoittamaan toisilleen tapahtumista, joilla voi olla vaikutuksia toisten maiden alueella.

Taulukko. Ilmanäytteistä määritetyt Ru-106-pitoisuudet pintailmassa. Ruteniumia ei ole havaittu näytteistä taulukkoon ’Ei havaittu’-merkityillä keräysjaksoilla tai niiden jälkeen.

Keräysasema Keräysaika Aktiivisuuspitoisuus (mikrobecquerelia kuutiometrissä, µBq/m3) Epävarmuus (%)
Helsinki 28.9.2017–3.10.2017 64,1 9
Helsinki 3.10.2017–5.10.2017 452,7 4
Helsinki 3.10.2017–4.10.2017 848,7 4
Helsinki 4.10.2017–5.10.2017 Ei havaittu  
Imatra 3.10.2017–5.10.2017 288,3 8
Imatra 5.10.2017–9.10.2017 Ei havaittu  
Kotka 11.9.2017–4.10.2017 15,7* 4
Kotka 4.10.2017–9.10.2017 Ei havaittu  
Kuopio 2.10.2017–5.10.2017 217 4
Kuopio 5.10.2017–9.10.2017 Ei havaittu  
Kajaani 2.10.2017–9.10.2017 45,3 4
Kajaani 9.10.2017–16.10.2017 Ei havaittu  
Rovaniemi 2.10.2017 – 9.10.2017 61,1 3
Rovaniemi 9.10.2017–18.10.2017 Ei havaittu  
Ivalo 2.10.2017–5.10.2017 137,7 4
Ivalo 5.10.2017–16.10.2017 Ei havaittu  
Sodankylä 2.10.2017–5.10.2017 107,3 8
Sodankylä 5.10.2017–9.10.2017 Ei havaittu  

* Alhainen tulos voi johtua pitkästä keräysajasta suhteessa päästöön, eikä ole siten vertailukelpoinen muiden tulosten kanssa.

STUK valvoo ilman radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia

Lisätietoja ulkoilman radioaktiivisten aineiden valvonnasta sekä ulkoilman radioaktiivisten aineiden mittaustulokset löytyvät STUKin internetsivuilta. Ilmassa oleva ruteniumin, Ru-106, paljastaa mittauksissa sen radioaktiivisessa hajoamisessa syntyvä tytärnuklidi Rh-106, rodium.

STUK valvoo ulkoista säteilyä Suomessa paitsi ilmankerääjien keräämistä näytteistä myös automaattisella säteilyvalvontaverkolla, johon kuuluu 255 mittausasemaa.

Rutenium
Alkuaine ruteniumilla on useita radioaktiivisia isotooppeja, joista isotooppia Ru-106 käytetään esimerkiksi ihosyöpien ja silmän syöpien hoitoon.
Rutenium on siirtymämetalleihin kuuluva alkuaine. Sen kemiallinen merkki on Ru (lat. ruthenium) ja järjestysluku 44. Rutenium on kiiltävä, hopeanharmaa metalli, joka maaperässä esiintyy tyypillisesti muiden platinametallien kanssa samassa malmissa. Luonnossa esiintyvä rutenium muodostuu seitsemästä stabiilista isotoopista eli ne eivät ole radioaktiivisia.

Lisätietoja:

Laboratorionjohtaja Maarit Muikku, puh. (09) 759 88 509

Säteily ympäristössä
Päivitetty
10.11.2017 klo 12:54