Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Suomen ympäristön radioaktiivisuuden valvonta täyttää EU:n vaatimukset

Suomen ympäristön radioaktiivisuuden valvonta täyttää EU:n vaatimukset

2.10.2015 klo 11:32
Tiedote

Euroopan komission arviointiryhmä tarkasti 29.9. - 2.10.2015 Säteilyturvakeskuksen (STUK) toteuttaman Suomen kansallisen ympäristön radioaktiivisuuden valvontaohjelman sekä Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristön ja päästöjen säteilyvalvonnan. Tarkastus perustuu Euratom-sopimukseen ja se toteutetaan seitsemän vuoden välein.

STUKissa ryhmä tutustui Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osaston laboratorioiden toimintaan, radioaktiivisuuden määrittämiseen käytettyihin menetelmiin ja radioaktiivisuuden valvonnassa käytettäviin laitteistoihin ja tulosten raportointiin. Arviointiryhmä vieraili myös Loviisan ydinvoimalaitoksella, jossa se tutustui voimalaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen valvontaan, niiden analysointiin ja säteilyvalvonta-asemiin, sekä oli mukana ympäristönäytteiden otossa.
 
Arviointiryhmään kuului neljä komission asiantuntijaa. Tarkastus perustui Euratomin perustamissopimuksen 35 artiklassa määrättyyn valvontaohjelmaan ja sen tarkoituksena on riippumaton arvio jäsenvaltion radioaktiivisuuden valvontajärjestelyjen riittävyydestä.

Suomen alueen vesistöjen, ilman ja maaperän radioaktiivisuustasojen valvontaan kuuluu myös sadannan, kasvipeitteiden ja elintarvikkeiden valvonta sekä ilmassa kulkeutuvien ja nestemäisten ympäristöpäästöjen valvonta. Komission tarkastuksen mukaan valvonta vastaa hyvin asetettuja vaatimuksia sekä Euratomin perustamissopimuksen 35 artiklan määräyksiä.

”Riippumattomat ulkopuoliset arvioinnit ovat meille tärkeitä. Niissä ilmenneiden huomioiden perusteella pystymme aina parantamaan toimintaamme. Tietysti olemme myös tyytyväisiä siihen, että toimintamme laatu ja taso on komission mielestä hyvällä tolalla”, sanoo STUKin Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osaston johtaja Tarja K. Ikäheimonen.

Lopullinen raportti tästä arviointikäynnistä valmistuu ensi vuoden alkupuolella.

STUKin asemaa riippumattomana ympäristön valvontaviranomaisena selkeytettiin

Edellisessä tarkastuksessa vuonna 2007 laboratoriokäytäntöjä ja yleistä laadunvarmistusta koskevien suositusten lisäksi arviointiryhmä kiinnitti huomiota STUKin kaksoisrooliin analyysipalvelujen tuottajana ja valvontaviranomaisena. Kuluvan vuoden heinäkuussa voimaan tulleilla ydinenergian lakimuutoksilla selkeytettiin STUKin asemaa riippumattomana turvallisuusvalvontaviranomaisena, ja nyt STUK tekee ydinvoimalaitosten ympäristövalvontaa ainoastaan valvovana viranomaisena.


Lisätietoja:

Johtaja Tarja K. Ikäheimonen, puh. (09) 759 88 596

Euroopan komissio:

Monitoring radioactivity in the environment

Main Findings of the Commission´s Article 35 verification in Finland 19 to 23 March 2007: Finnish National Monitoring Network for Environmental Radioactivity (pdf)

Säteily ympäristössä
Päivitetty
10.12.2015 klo 14:23