Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Suomen Nukliditekniikan toiminta jatkuu

Suomen Nukliditekniikan toiminta jatkuu

4.7.2017 klo 09:25
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskus (STUK) antoi 29. kesäkuuta 2017 Suomen Nukliditekniikalle luvan jatkaa toimintaansa. Yritys on Suomessa ainut tunnustettu laitos, joka vastaanottaa säteilyn käytöstä syntyneitä radioaktiivisia jätteitä ennen niiden loppusijoitusta Olkiluodossa sijaitsevaan valtion jätevarastoon. Toiminnan rajoittaminen alkoi maaliskuussa 2016, kun sekä yrityksen että STUKin tiloja kontaminoitui.  

Suomen Nukliditekniikka saa jälleen vastaanottaa muun muassa käytöstä poistettuja teollisuuden ja tutkimuksen mittalaitteiden umpilähteitä. Maaliskuussa 2016 STUK teki säteilylain nojalla päätöksen Suomen Nukliditekniikan toiminnan rajoittamisesta, koska tiloja kontaminoitui. Heinäkuussa 2016 STUK antoi yritykselle tiedoksi ehdot, jotka täyttämällä yritystoiminta voisi jatkua. ”Suomen Nukliditekniikalla on nyt uudet tilat, jotka STUK on todennut sopiviksi radioaktiivisten jätteiden vastaanottoon, käsittelyyn ja varastointiin. Muitakaan esteitä yrityksen toiminnan jatkamiselle ei enää ole”, Säteilytoiminnan valvonta -osaston johtaja Eero Kettunen kertoo.

Toiminnan keskeyttäminen on aiheuttanut ongelmia myös säteilyn käyttäjille, eli turvallisuuslupien haltijoille, joista useat ovat joutuneet säilyttämään käytöstä poistettuja säteilylähteitä väliaikaisesti omissa varastotiloissaan. ”STUK selvittää kuluvan vuoden aikana kohdennetusti onko toiminnanharjoittajien varastoiduilla umpilähteillä suunniteltua jatkokäyttöä. Sen jälkeen, kun säteilylähteellä ei enää ole käyttöä, sitä ei enää saisi tarpeettomasti varastoida”, Kettunen täsmentää.

Onnettomuustutkintakeskuksen raportti tapahtumasta valmistui
 

STUK pyysi viime vuoden keväällä Onnettomuustutkintakeskusta (OTKES) tekemään tapahtuneesta tutkinnan kehittääkseen koko alan toimintatapoja ja turvallisuuskulttuuria sekä viranomaistoimintaa. Selvitys ja suositukset julkistettiin 23. maaliskuuta 2017. Ne on otettu huomioon muun muassa meneillään olevassa säteilylainsäädännön uudistuksessa. STUK arvioi myös itse omaa toimintaansa ja on esimerkiksi uudistanut ohjeistusta, joka koskee käytössä olevien sekä käytöstä poistettujen säteilylähteiden valvontaa, käsittelyä ja varastointia.

”Olemme aktiivisesti jakaneet tapahtumasta kertyneitä oppeja ja tietoa säteilyn käyttäjille järjestetyissä tilaisuuksissa sekä säteilyturvallisuusalan kansainvälisissä yhteistyöryhmissä. Uusista säädöksistä ja määräyksistä jaetaan tietoa jo lausuntokierrosten avulla sekä esimerkiksi ammattilaisille suunnatuilla STUKin säteilyturvallisuuspäivillä toukokuussa 2018 Jyväskylässä”, Kettunen täsmentää.

OTKES Tutkintaselostus
STUK: 23.3.2017 tiedote

Lisätietoja:

Johtaja Eero Kettunen, puh. (09) 759 88 203

Viestintäpäällikkö Kaisa Raitio, puh. (09) 759 88 795

Säteilyturvakeskus
Päivitetty
4.7.2017 klo 16:07