Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Suomalaista säteily- ja ydinturvallisuusosaamista maailmalle

Suomalaista säteily- ja ydinturvallisuusosaamista maailmalle

17.11.2016 klo 13:38
Tiedote

Suomalaista säteily- ja ydinturvallisuusosaamista voidaan nyt viedä entistä tehokkaammin kansainvälisille markkinoille, kun valtioneuvosto hyväksyi tänään 17.11.2016 valtio-omisteisen osakeyhtiön, STUK International Oy:n, perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen.

STUK International Oy on perustettu myymään säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvää osaamista muiden maiden viranomaisille. Yhtiö hallinnoi hankkeita ja ostaa niihin tarvittavan asiantuntemuksen pääasiassa Säteilyturvakeskukselta mutta tarvittaessa myös muilta säteily- ja ydinturvallisuusalan toimijoilta. Tarkoituksena on parantaa niin kumppanimaiden kuin Suomenkin säteily- ja ydinturvallisuutta sekä hallituksen tavoitteiden mukaisesti lisätä osaamisen vientiä.

”STUK on kansainvälisesti arvostettu säteily- ja ydinturvallisuuden valvoja ja kysyntää asiantuntemuksellemme on etenkin maissa, joissa ollaan aloittamassa tai kehittämässä säteilyn tai ydinenergian käyttöä ja käytön valvontaa. Yhteistyö alusta alkaen onkin tehokkain tapa vaikuttaa siihen, että maat jotka ovat päättäneet ryhtyä käyttämään ydinvoimaa, tekevät sen turvallisesti”, toteaa Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Petteri Tiippana.

Suomalainen säteily- ja ydinturvallisuus puolestaan hyötyy hankkeista, kun kansainvälinen yhteistoiminta monipuolistaa omaa asiantuntemustamme ja tuo tuloja, minkä ansiosta kotimaisia resursseja voidaan ylläpitää ja toimintaa edelleen kehittää valtion budjettia rasittamatta.

STUKista yhtiön hallitukseen on esitetty pääjohtaja Petteri Tiippanaa sekä ydinvoimalaitosten valvontaosaston johtajaa Kirsi Alm-Lytziä. Hallituksen puheenjohtajaksi tulisi asiakaspäällikkö Ilona Lindholm VTT:stä ja muiksi varsinaisiksi jäseniksi hallitusneuvos Ilpo Nuutinen valtioneuvoston kansliasta sekä yli-insinööri Jorma Aurela työ- ja elinkeinoministeriöstä. Yhtiön hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan julkisen haun perusteella.

Lisätietoja

Pääjohtaja Petteri Tiippana, puh. (09) 759 88 200

Säteilyturvakeskus
Päivitetty
17.11.2016 klo 14:40