Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Suomalainen ydinturvallisuustutkimus arvioitiin laadukkaaksi

Suomalainen ydinturvallisuustutkimus arvioitiin laadukkaaksi

7.3.2014 klo 11:00
Verkkouutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö teetti arvion Suomen kansallisesta ydinturvallisuuden tutkimusohjelmasta SAFIR2014:stä. Alustavassa yhteenvedossaan brittiläinen arviointiryhmä kiittää suomalaista ydinenergiatutkimusta korkeasta laadusta. Ryhmä myös kannustaa suomalaisia tutkijoita ja asiantuntijoita ottamaan nykyistäkin isompaa roolia kansainvälisessä tutkimuksessa.

SAFIR-ydinturvallisuustutkimusohjelman tavoitteina on kehittää ja ylläpitää ydinteknistä asiantuntemusta Suomessa sekä kouluttaa alalle uusia osaajia, harjoittaa kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta sekä kehittää ja uudistaa tutkimusinfrastruktuuria.

Säteilyturvakeskukselle ja suomalaiselle ydinturvallisuusvalvonnalle on tärkeää, että SAFIR-ohjelma omalta osaltaan varmistaa, että valvovalla viranomaisella on käytössään alan ajantasainen tieto. STUK on mukana ohjelman ohjausryhmissä ja ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja toimii apulaisjohtaja Marja-Leena Järvinen STUKista.

Nyt tehdyn arvion tarkoituksena oli selvittää, onko SAFIR-ohjelmassa saavutettu asetetut tavoitteet, ja kuinka hyvin ohjelma kokonaisuudessaan kattaa ydinturvallisuuden eri aihealueet. Lopullisessa raportissaan arviointiryhmä antaa suositukset tutkimustoiminnan edelleen kehittämiseksi SAFIRin seuraavaa nelivuotisohjelmaa silmällä pitäen.

Ohjelma verkossa: http://safir2014.vtt.fi/

Lisätiedot:
apulaisjohtaja Marja-Leena Järvinen, puh. (09) 759 88 304

Ydinturvallisuus
Päivitetty
19.5.2017 klo 12:52