Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUKin YT-neuvottelut päättyivät - irtisanottavien määrä arvioitua pienempi

STUKin YT-neuvottelut päättyivät - irtisanottavien määrä arvioitua pienempi

24.2.2015 klo 13:08
Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) aloitti lokakuussa 2014 yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteena oli saada aikaan kustannussäästöjä, sillä STUKin valtion budjetista saama rahoitus pienentyy vuoden 2017 loppuun mennessä noin kolmella miljoonalla eurolla.

Neuvotteluiden alkuvaiheessa arvioitiin, että jopa 30 virka- tai työsuhdetta jouduttaisiin päättämään muiden säästötoimenpiteiden lisäksi. Lopulta irtisanomisuhan alle joutuu kuitenkin 16 henkilöä, jotka työskentelevät pääosin budjettirahoitteisessa toiminnassa, kuten tutkimuksessa ja kehityksessä. Henkilöstöleikkaukset eivät kohdistu suoraan säteilyn ja ydinenergian käytön valvontaan, koska niiden kustannukset laskutetaan suoraan valvottavilta.

”Tuotannollisten ja taloudellisten syiden seurauksena loppuu suurin osa säteilyturvallisuustutkimuksestamme, muun muassa tutkimus, jolla seuraamme radioaktiivisten aineiden kulkeutumista maaperässä, vesistöissä ja edelleen ravinnon mukana ihmisiin. Lakkautamme Rovaniemen laboratorion, mutta Pohjois-Suomen ympäristön säteilymittauksia ei kuitenkaan lopeteta, vaan ne tehdään Helsingissä. Jatkossa emme ylläpidä myöskään osaamista ja kykyä tehdä kromosominäytteisiin perustuvia säteilyannosmäärityksiä. Nyt lakkautettavat tehtävät ja toiminnot eivät suoraan uhkaa suomalaisten säteilyturvallisuutta, mutta niiden seurauksena erityisesti säteilyonnettomuustilanteissa STUKin osaaminen sekä toimintakyky eivät ole nykyistä vastaavia”, STUKin pääjohtaja Petteri Tiippana kertoo.

Säästöjä haetaan lisäksi organisaatiomuutoksella, tehostamalla toimintoja sekä tilajärjestelyillä. Toimenpiteet toteutetaan pääsääntöisesti vuoden 2015 loppuun mennessä.  

Lisätietoja:
Pääjohtaja Petteri Tiippana, puh. (09) 759 88 200
Tiedottaja Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215
Viestintäpäällikkö Kaisa Raitio, puh. (09) 759 88 795

STUK
Päivitetty
10.12.2015 klo 14:19