Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUKin valvonnasta perimät maksut yksinkertaistuvat uuden asetuksen myötä

STUKin valvonnasta perimät maksut yksinkertaistuvat uuden asetuksen myötä

18.1.2019 klo 08:36
Verkkouutinen

Tammikuussa 2019 astui voimaan sosiaali- ja terveysministeriön asetus säteilyturvakeskuksen maksullisista suoritteista (1259/2018). Asetuksen myötä säteilynkäytön valvontaan liittyvissä maksuissa siirrytään mahdollisimman pitkälle kiinteähintaisiin suoritteisiin. Tämä lisää hintojen ennakoitavuutta ja tekee maksujen määräämisestä ja perimisestä suoraviivaisempaa.

Säteilylain uudistuksen myötä STUKin suorittamat suunnitelmalliset tarkastukset, jotka eivät liity turvallisuusluvan myöntämiseen kuuluvat luvanhaltijoiden suorittamaan vuosimaksuun eikä niistä veloiteta erikseen. Vuotuiseen valvontamaksuun kuuluvat säteilytoimintaan liittyvät viranomaisaloitteiset tarkastukset sekä säteilytoiminnan valvonnasta aiheutuvat yleiset menot. Valvontamaksu perustuu toiminnan ja säteilylähteen maksuluokkaan. Maksuluokat on määritelty säteilylain liitteessä ja ne löytyvät STUKin verkkosivuilta.

Joulukuussa 2018 voimaan astuneen uuden säteilylain mukaan turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa toiminnanharjoittajan on tehtävä säteilytoiminnan turvallisuusarvio, joka on toimitettava STUKiin vahvistettavaksi. Turvallisuusarvion vahvistaminen on toiminnanharjoittajalle maksutonta siirtymäaikana ennen 15.6.2020. Maksuttomuuden edellytys on, että toiminnanharjoittaja toimittaa turvallisuusarvion STUKiin riittävän ajoissa. Keskimääräinen käsittelyaika STUKissa on arviolta 20 päivää asian vireille tulosta, mutta käsittelyaika riippuu toimintaan liittyvän riskin suuruudesta. Jos turvallisuusarvion toimittaminen myöhästyy siirtymäajan jälkeiseen aikaan, on sen käsittely maksullista. Tällöin arvio käsitellään turvallisuusluvan muuttamista koskevana asiana.

Asetus tuo muutoksia myös lupamuutoksiin liittyviin maksuihin. Jos yhdellä kertaa käsitellään useampi luvan muutos, tulee maksu vain yhdestä muutoksesta. Maksu määräytyy tällöin sen luokan mukaan, josta peritään suurin maksu. Ennen turvallisuusarvion hyväksymistä suoritteisiin liittyvät maksut, ja joiltain osin myös vuosittaiset valvontamaksut, perustuvat STUKin arvioon luokasta.

Uudessa asetuksessa määrätyt maksut korvaavat STUKin valvontahinnaston.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista

Lisätietoja:

Säteilyn käyttö teollisuudessa ja tutkimuksessa:
Toimistopäällikkö Santtu Hellsten, +358 9 759 88 221, Santtu.Hellsten(a)stuk.fi

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa:
Toimistopäällikkö Petra Tenkanen-Rautakoski, +358 9 759 88 603, Petra.Tenkanen-Rautakoski(a)stuk.fi

Säteilyturvakeskus; Säteily työssä
Päivitetty
18.1.2019 klo 15:22