Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUKin uusitut turvallisuusvaatimukset käyttöön Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitoksilla

STUKin uusitut turvallisuusvaatimukset käyttöön Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitoksilla

5.10.2015 klo 12:18
Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) on arvioinut, miten käynnissä olevat ydinvoimalaitokset täyttävät uusitun ydinturvallisuusohjeiston vaatimukset ja tehnyt päätökset siitä, miten turvallisuutta täytyy edelleen parantaa. Yksityiskohtaisen kansallisen turvallisuusohjeiston uusiminen ja täytäntöönpano, etenkin käyville ydinvoimalaitoksille, on kansainvälisesti katsoen ainutlaatuista.

Ydinturvallisuusohjeisto (YVL-ohjeisto) kattaa ydinlaitoksen turvallisuuteen vaikuttavat asiat, kuten suunnittelun, käytön, laitoksen ja ympäristön turvallisuuden, ydinmateriaalit ja jätteet sekä rakenteet ja laitteet. Uusittu ohjeisto valmistui vuoden 2013 lopulla, jonka jälkeen sitä on sovellettu sellaisenaan tulevien laitosten, kuten Fennovoiman laitoshankkeen, turvallisuuden suunnitteluun.

”Suomalaisena erityispiirteenä on kirjoittaa yhdet turvallisuusvaatimukset sekä uusille, että jo olemassa oleville ydinvoimalaitoksille. Käyvien laitosten osalta vaatimuksia käydään läpi jatkuvan parantamisen periaatteella, eli kuinka turvallisuutta voidaan käytännöllisillä toimenpiteillä edelleen parantaa”, toteaa STUKin Ydinvoimalaitosten valvontaosaston johtaja Kirsi Alm-Lytz.

Fukushiman opit jo työn alla

Merkittäviä teknisiä muutostarpeita toiminnassa oleville laitoksille ei nyt syntynyt, sillä vaadituista uusista asioista lähes kaikki on jo toteutettu Fukushiman onnettomuuden (2011) jälkeen tehdyssä työssä. STUKin päätöksen mukaan käyvillä laitoksilla täytyy kuitenkin lähivuosien aikana laajentaa onnettomuusanalyysien kattavuutta, parantaa laitosten ikääntymisen hallinnan menettelyitä sekä kehittää laitosdokumentaatiota, joka edesauttaa jäljitettävämpää muutossuunnittelua. Päätös siitä, kuinka uutta ohjeistoa sovelletaan rakenteilla olevalle Olkiluoto 3:lle annetaan laitoksen käyttölupahakemuksen lausunnon yhteydessä.

Ohjeistossa yli 8000 vaatimusta

Ydinenergialain (990/1987) 7 r §:n mukaan Säteilyturvakeskuksen tehtävänä on asettaa lain mukaisen turvallisuustason toteuttamista koskevat yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset. Uusittu YVL-ohjeisto sisältää 45 ohjetta ja yli 8000 vaatimusta. Uudistustyöhön käytettiin STUKissa noin 50 henkilötyövuotta ja täytäntöönpanoon noin neljä henkilötyövuotta

YVL-ohjeisto
STUK asettaa turvallisuusvaatimukset

Lisätietoja

Johtaja Kirsi Alm-Lytz, puh. (09) 759 88 663
Apulaisjohtaja Tomi Routamo, puh. (09) 759 88 577

Ydinturvallisuus
Päivitetty
10.12.2015 klo 14:23