Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUKin sitovat määräykset täydentävät säteilylakia

STUKin sitovat määräykset täydentävät säteilylakia

14.12.2018 klo 15:39
Verkkouutinen

Joulukuun viidentenätoista päivänä astuu uuden säteilylain myötä voimaan myös joukko lakia täydentäviä asetuksia ja Säteilyturvakeskuksen (STUK) määräyksiä. Ensimmäiset säteilylain nojalla annettavat määräykset koskevat työperäistä säteilyaltistusta, säteilyturvallisuuspoikkeamia, säteilylähteiden turvajärjestelyjä sekä vapaarajoja ja vapauttamisrajoja.

Uudella säteilylainsäädännöllä pannaan täytäntöön EU:n säteilyturvallisuusdirektiivi. Lainsäädäntöä uudistettaessa on sisällön lisäksi tarkistettu myös säädöstasot, jotta ne vastaisivat nykyisen perustuslain edellytyksiä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että aiemmin Säteilyturvakeskuksen antamissa säteilyturvallisuusohjeissa (ST-ohjeissa) ja päätöksissä olleita vaatimuksia esitetään nyt sitovasti laissa, asetuksissa ja STUKin määräyksissä.

Säteilylaki valtuuttaa tarkkarajaisesti, mistä asioista STUK voi antaa määräyksiä. Ensimmäiset voimaan astuvat määräykset koskevat työperäistä säteilyaltistusta, säteilyturvallisuuspoikkeamia, säteilylähteiden turvajärjestelyjä sekä vapaarajoja ja vapauttamisrajoja.

Määräykset tuovat muutoksia muun muassa säteilyturvallisuuspoikkeamien ilmoittamiseen. Jatkossa kaikki säteilyturvallisuuspoikkeamat, joiden seurauksena työntekijöiden tai väestön säteilyturvallisuus voi vaarantua, on viipymättä ilmoitettava Säteilyturvakeskukselle. Lisäksi säteilyturvallisuuspoikkeamien varalle on laadittava kirjalliset käyttöpaikkakohtaiset toimintaohjeet myös pienempiriskisessä toiminnassa.

Mainittujen määräysten lisäksi 15.12. astuu voimaan kolme ydinenergialain nojalla annettavaa määräystä, jotka koskevat ydinvoimalaitosten ja ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuutta, sekä vielä ennen vuodenvaihdetta säteilylain nojalla annettavat määräykset suuritehoisten laserlaitteiden käytöstä sekä ionisoimattoman säteilyn käytöstä kosmeettisessa tai siihen verrattavassa toimenpiteessä.

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Ritva Bly, puh. (09) 759 88 530
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Kaikki STUKin antamat määräykset

STUKin verkkouutinen 14.12.2018: Ydinenergialaki muuttuu ja STUK antaa uusia määräyksiä 15.12.

Säteily työssä