Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUKin raportit kertovat valvovan viranomaisen näkökulman Posivan, TVO:n ja Fennovoiman ydinlaitoshankkeisiin

STUKin raportit kertovat valvovan viranomaisen näkökulman Posivan, TVO:n ja Fennovoiman ydinlaitoshankkeisiin

10.2.2020 klo 10:30
Tiedote

Vuoden 2019 lopussa Teollisuuden Voima valmisteli Olkiluoto 3:n käyttöönottoa, Fennovoima Hanhikiven ydinvoimalaitoksen rakentamislupa-aineistoja. Posiva puolestaan louhi loppusijoitustunneleita ja rakensi kapselointilaitosta. STUKin raportit Olkiluoto 3:n, Hanhikiven ydinvoimalaitoshankkeen ja käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen valvonnasta viime vuoden viimeisellä vuosikolmannekselta ovat luettavissa STUKin nettisivuilla.

Teollisuuden Voiman Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksiköllä jatkuu ydinpolttoaineen lataukseen ja laitosyksikön käytön aloittamiseen valmistautuminen. Viime vuoden viimeisen vuosikolmanneksen aikana STUK käsitteli muun muassa TVO:n raportin primääripiiriin kuuluvan paineistimen yhdyslinjan värähtelykokeista. Vaimentimien lopullisten tukirakenteiden suunnittelu ja valmistus ovat edelleen kesken ja STUK jatkaa aineistojen tarkastamista tänä vuonna.

Tänä vuonna TVO selvittää myös laitoksen primääripiiriin kuuluvien höyrystimien ja paineistimen valmistuksen aikaista lämpökäsittelyä. Valmistajan käyttämän paikallisen lämpökäsittelymenetelmän on todettu aiheuttaneen epätasaisen lämpötilajakauman, minkä vaikutusta materiaaliominaisuuksiin selvitetään. STUK tarkastaa TVO:n selvitykset ennen ydinpolttoaineen lataamista reaktoriin.

Olkiluoto 3 kolmannesvuosiraportit

Fennovoiman Hanhikiven ydinvoimalaitoshankkeen valvontaa koskevassa raportissa STUK kertoo muun muassa, että Fennovoima toimitti ensimmäisen toimituserän Hankikivi1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemukseen liittyvästä alustavasta turvallisuusselosteesta STUKille joulukuun alussa. Seloste on yhtenäinen kuvaus koko laitoksesta ja sen järjestelmistä sekä yhteenveto siihen tehdystä turvallisuusanalyyseistä. Sen ja muiden rakentamislupa-asiakirjojen perusteella STUK laatii oman turvallisuusarvionsa ja antaa lausuntonsa valtioneuvostolle.

STUKin työn kannalta muita merkittäviä asioita Fennovoiman Hanhikivi-hankkeessa olivat Fennovoiman organisaatiomuutoksen kehittyminen ydinprosessien kuvaamiseen, laitospaikan maaperätutkimusten tulosten arviointityö Fennovoimassa ja reaktoripainesäiliön takeiden rakennesuunnitelman eteneminen.

Hanhikivi 1 kolmannesvuosiraportit

Posivan toiminnasta käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeessa STUK toteaa kolmannesvuosiraportissaan, että toiminta on ollut ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta riittävällä hyvää. STUKin havaitsemat puutteet hyväksymiskäsittelyssä olevassa aineistossa vaikuttavat enemmän toteutusaikatauluun kuin ydin- tai säteilyturvallisuuteen.

Posiva kolmannesvuosiraportit


Lisätietoja:
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Ydinturvallisuus