Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUKin radonkorjauskoulutus Helsingissä 7.2.2018

STUKin radonkorjauskoulutus Helsingissä 7.2.2018

20.12.2017 klo 14:31
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskus (STUK) ja sosiaali- ja terveysministeriö järjestävät 7.2.2018 maksuttoman radonkorjauskoulutuksen STUKin tiloissa Helsingissä. Koulutus on tarkoitettu ensisijassa radonkorjauksia tekeville yrityksille sekä kiinteistöalan ammattilaisille ja viranomaisille, mutta se on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Radioaktiivista radonkaasua esiintyy rakennusten sisäilmassa, ja se on Suomessa merkittävä keuhkosyövän aiheuttaja. Sisäilman korkeaa radonpitoisuutta saadaan pienennettyä tehokkailla korjausmenetelmillä.

Radonkorjauskoulutus tarjoaa osallistujille perustiedot radonkorjauksista. Koulutus soveltuu parhaiten rakennusalan ammattilaisille, jotka eivät ole aiemmin saaneet koulutusta radonin korjausrakentamiseen. Koulutuksesta on hyötyä myös kiinteistöhuollon ammattilaisille, rakennussuunnittelijoille ja viranomaisille sekä muille radonkorjauksista kiinnostuneille.

Koulutuksen aika:     keskiviikkona 7.2.2018 klo 9–16
Koulutuspaikka:    Säteilyturvakeskus (auditorio 3. krs), Laippatie 4, 00880 Helsinki

Koulutuksessa käydään läpi radontilanne suomalaisissa asunnoissa, radonin mittaaminen sekä radoniin liittyviä määräyksiä, eri radonkorjausmenetelmiä sekä radontorjuntaa uudisrakentamisessa.

Koulutus on osallistujille ilmainen. Koulutukseen materiaalina on Asuntojen radonkorjaaminen -opas, jonka saa halutessaan ilmaiseksi itselleen. Opas löytyy myös STUKin nettisivuilta sähköisessä muodossa.

Ilmoittaudu koulutukseen tällä lomakkeella viimeistään pe 2.2.2018

Radonkorjausmenetelmät tehokkaita

Sisäilman radon on yleinen ongelma Suomessa. Radonkaasu on hajutonta eikä sitä pysty toteamaan muuten kuin mittaamalla. Sisäilman korkeaa radonpitoisuutta voidaan pienentää tehokkaasti radonkorjauksella. STUKin selvityksen mukaan radonputkiston aktivointi eli radonputkistoon asennettavan huippuimurin käyttöönotto on tehokkain radonkorjausmenetelmä. Se alentaa radonpitoisuutta keskimäärin 75–94 prosenttia, parhaimmillaan yli 99 prosenttia. Jos radonputkistoa ei ole asennettu, radonimuri ja radonkaivo ovat seuraavaksi tehokkaimpia radonkorjausmenetelmiä. Myös rakennuksen ilmanvaihdon tulee toimia riittävän hyvin ja sitä tulee käyttää oikein. Tiivistämisellä saavutetut radonpitoisuuden alenemat ovat sen sijaan yleensä jääneet pieniksi ja sitä kannattaa käyttää vain tarkoin harkituissa tilanteissa. Radonkorjauksen onnistuminen ja sen pysyvyys kannattaa varmistaa radonpurkkimittauksilla heti korjauksen jälkeen ja myöhemminkin aika ajoin.

STUKin selvitys radonkorjausmenetelmien tehokkuudesta

Lisätietoja:

Olli Holmgren, olli.holmgren@stuk.fi tai puh. (09) 759 88 555

Lisätietoja koulutuksen järjestelyistä ja ilmoittautumisesta:

Jaana Joenvuori, jaana.joenvuori@stuk.fi tai puh. (09) 579 88 552

Radon