Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUKin Kotkan ilmasta keräämässä hiukkasnäytteessä hiukan radioaktiivista cesiumia

STUKin Kotkan ilmasta keräämässä hiukkasnäytteessä hiukan radioaktiivista cesiumia

21.9.2020 klo 07:43
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskus (STUK) havaitsi Kotkassa 25.-31. elokuuta kerätyssä ulkoilman hiukkasnäytteessä pienen määrän cesiumin radioaktiivista isotooppia (Cs-134).
Määrä oli mitattavissa, mutta hyvin pieni eikä sillä ollut vaikutusta säteilytilanteeseen.

Cesiumin alkuperää ei tiedetä, mutta STUKin tekemän selvityksen mukaan vaikuttaa epätodennäköiseltä, että se olisi peräisin kotimaasta. Tällaisten havaintojen alkuperää ei aina saada selville, sillä mahdollisia aiheuttajia on lukuisia ja aineet voivat olla peräisin hyvinkin kaukaa.

Lisätietoja:
Tarkastaja Tero Karhunen p. 09 759 88 612
STUKin Mediapalvelu p. 010 850 4761


STUK valvoo ulkoilman radioaktiivisten aineiden pitoisuutta kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa: Helsingissä, Imatralla, Ivalossa, Kajaanissa, Kotkassa, Kuopiossa, Rovaniemellä ja Sodankylässä.  Valvonta-asemien kerääjät imevät suuria määriä ilmaa radioaktiiviset hiukkaset pidättävien suodattimien läpi. Suodattimiin kertyneet radioaktiiviset aineet mitataan laboratoriossa. Menetelmällä voidaan havaita erittäin vähäisiä määriä radioaktiivisia aineita.  Lisätietoa ilman radioaktiivisuuden mittaamisesta sekä mittaustulokset löytyvät STUKin Ulkoilman radioaktiiviset aineet -sivulta.
Ulkoista säteilyä STUK valvoo automaattisella 260 mittausaseman säteilyvalvontaverkolla. Mittausasemat hälyttävät välittömästi, jos säteilytaso kohoaa normaalista taustasäteilystä, joka on 0,05–0,3 mikrosievertiä tunnissa. Valvontaverkon mittaustulokset löytyvät STUKin Säteilytilanne tänään -sivulta.
Säteily ympäristössä