Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUKin Kotkan ilmasta keräämässä hiukkasnäytteessä hiukan cesiumia, jodia ja kobolttia

STUKin Kotkan ilmasta keräämässä hiukkasnäytteessä hiukan cesiumia, jodia ja kobolttia

14.10.2020 klo 13:31
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskus (STUK) havaitsi Kotkassa 28.9.−5.10.2020 kerätyssä ulkoilman hiukkasnäytteessä pienen määrän radioaktiivisia aineita, jotka eivät ole peräisin luonnosta. Havainnot koskivat kobolttia (Co-60), jodia (I-131) ja cesiumia (Cs-137). Vastaavia hiukkashavaintoja on tehty myös muissa lähimaissa.

Havaittujen aineiden pitoisuus oli hyvin pieni, mutta mitattavissa. Havainnolla ei ole ollut tai ole vaikutusta säteilytilanteeseen.

"Syksyn aikana Kotkassa on tehty muutamia hyvin pieniä hiukkashavaintoja ulkoilmassa. Ihmisen terveyden ja ympäristön kannalta havainnot ovat merkityksettömiä. Herkillä mittalaitteilla havaitaan pienetkin radioaktiivisten aineiden pitoisuudet, mikä on tarkoituskin, toteaa tarkastaja Tero Karhunen Säteilyturvakeskuksesta."

Havaittujen hiukkasten alkuperää ei tiedetä, mutta STUKin tekemän selvityksen mukaan vaikuttaa epätodennäköiseltä, että ne olisivat peräisin kotimaasta. Tällaisten havaintojen alkuperää ei aina saada selville. Mahdollisia aiheuttajia on lukuisia, ja hiukkaset voivat olla peräisin hyvinkin kaukaa.

Lisätietoja:
Tarkastaja Tero Karhunen p. 09 759 88 612
STUKin Mediapalvelu p. 010 850 4761

STUK valvoo ulkoilman radioaktiivisten aineiden pitoisuutta kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa: Helsingissä, Imatralla, Ivalossa, Kajaanissa, Kotkassa, Kuopiossa, Rovaniemellä ja Sodankylässä. Valvonta-asemien kerääjät imevät suuria määriä ilmaa radioaktiiviset hiukkaset pidättävien suodattimien läpi. Suodattimiin kertyneet radioaktiiviset aineet mitataan laboratoriossa. Menetelmällä voidaan havaita erittäin vähäisiä määriä radioaktiivisia aineita. Lisätietoa ilman radioaktiivisuuden mittaamisesta sekä mittaustulokset löytyvät STUKin Ulkoilman radioaktiiviset aineet -sivulta.
Ulkoista säteilyä STUK valvoo automaattisella 260 mittausaseman säteilyvalvontaverkolla. Mittausasemat hälyttävät välittömästi, jos säteilytaso kohoaa normaalista taustasäteilystä, joka on 0,05–0,3 mikrosievertiä tunnissa. Valvontaverkon mittaustulokset löytyvät STUKin Säteilytilanne tänään -sivulta.
Säteily ympäristössä
Päivitetty
30.10.2020 klo 15:27