Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUKin kolmannesvuosiraportti Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen valvonnasta

STUKin kolmannesvuosiraportti Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen valvonnasta

3.10.2019 klo 09:57
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskus (STUK) toteaa Hanhikiven ydinvoimalaitoshankkeen valvonnan  kolmannesvuosiraportissaan, että Fennovoima on kehittänyt ja edelleen kehittämässä organisaatiotaan. STUK toteaa myös, että johtamisen, tarkastusmenettelyjen ja turvallisuuskulttuurin muutostyö on Fennovoimassa yhä kesken.

STUKin raportista käy ilmi, että se on saanut toukokuun jälkeen Hanhikiven ydinvoimalaitosta koskevaa aineistoa tarkastettavakseen varsin vähän. Syyksi mainitaan juuri Fennovoiman ja laitostoimittajan uudelleenorganisoituminen.

Fennovoima esimerkiksi tarkentaa vielä ydinvoimalaitoksen rakennusten sijaintia Hanhikivenniemellä. Sen on tarkoitus lähettää laitospaikan perustelut ja sitä varten tehtävien maaperätutkimusten koontiraportit STUKille tämän vuoden loppuun mennessä.

Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen valvontaprojektin päällikkö Janne Nevalainen STUKista toteaa, että valvovan viranomaisen tehtävä on Fennovoiman sille toimittamien aineistojen tarkastamisen lisäksi arvioida Fennovoiman organisaatiota ja sen turvallisuuskulttuuri kehitystä.

”Suomalainen käytäntö on, että viranomainen seuraa ja arvioi hanketta sen koko elinkaaren ajan”, sanoo projektipäällikkö Nevalainen. STUKin puolelta tavoite on, että se pystyy tekemään rakentamislupahakemuksen turvallisuusarvion sujuvasti ja hyvin valmistautuneena. Turvallisuusarviota STUK pääsee tekemään, kun Fennovoima on toimittanut sille  kaiken tarvittavan aineiston.

”Turvallisuusarviosta käy sitten ilmi, kuinka hyvin Fennovoiman suunnitelmat vastaavat suomalaisia turvallisuusvaatimuksia, sitä ennen sillä asialla ei kannata spekuloida”, toteaa Janne Nevalainen.

STUK on saanut Fennovoimalta arvioitavakseen noin  kymmenen prosenttia rakentamisluvan turvallisuusarvion tekemiseen tarvitsemastaan aineistosta. Arvioitavista asiakokonaisuuksista laitosteknistä turvallisuutta sekä johtamista, organisaatiota ja henkilöstöä koskevat ovat laajimmat ja niiden osalta Fennovoima ei ole vielä toimittanut STUKille aineistoa turvallisuusarviointiin tai osoittanut niiden turvallisuutta. Muita samassa tilanteessa olevia asiakokonaisuuksia ovat sijaintipaikan turvallisuus ja turvajärjestelyt. Ydinjätehuollon ja ydinmateriaalien hallinnan kokonaisuuksissa on vielä avoimia kysymyksiä. Valmiusjärjestelyjen osalta avoimet kysymykset on ratkaistu. Turvallisuuden kokonaisarvio on vielä kesken.

Kuva: STUK on saanut Fennovoimalta arvioitavakseen noin  kymmenen prosenttia rakentamisluvan turvallisuusarvion tekemiseen tarvitsemastaan aineistosta. Arvioitavista asiakokonaisuuksista laitoksen turvallisuutta sekä johtamista, organisaatiota ja henkilöstöä koskevat ovat laajimmat.

Painotuotteisiin kelpaava kuva on ladattavissa Flickr' istä.  (linkki avautuu uuteen selainikkunaan)

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Janne Nevalainen, puh. (09) 759 88 682
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Ydinturvallisuus
Päivitetty
3.10.2019 klo 12:09