Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUKin Helsingissä ja Kotkassa havaitsemilla radioaktiivisilla aineilla ei ole vaikutusta säteilytilanteeseen

STUKin Helsingissä ja Kotkassa havaitsemilla radioaktiivisilla aineilla ei ole vaikutusta säteilytilanteeseen

29.6.2020 klo 13:44
Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) havaitsi Helsingissä 16.-17. kesäkuuta kerätyssä ilmanäytteessä pieniä määriä koboltin, ruteniumin ja cesiumin radioaktiivisia isotooppeja (Co-60, Ru-103, Cs-134 ja Cs-137). Myös Kotkassa 15.6.–22.6. kerätyssä näytteessä havaittiin samoja radioaktiivisia aineita. Niiden lisäksi Kotkan näytteessä havaittiin myös zirkoniumin ja niobiumin (Zr-95, Nb-95) radioaktiivisia isotooppeja.

Ilmassa olleilla radioaktiivisilla hiukkasilla ei ole ollut vaikutusta säteilytilanteeseen. STUK mittaa säteilytilannetta 260 automaattisella mittausasemalla ja asemien mittaustulokset ovat nähtävissä reaaliaikaisesti STUKin nettisivuilla (Säteilytilanne tänään). Säteilytilanne on ollut jatkuvasti normaali.

Havaittujen radioaktiivisten aineiden koostumus viittaa siihen, että ne ovat peräisin ydinreaktorin polttoaineesta. Koska havaitut pitoisuudet ovat hyvin pieniä, aineet voivat olla peräisin normaalista ydinreaktorien käytöstä tai niiden huollosta.

STUK on ollut yhteydessä kotimaisiin ydinvoimalaitoksiin. Ne eivät ole havainneet omissa päästömonitoroinneissaan STUKin havaitsemia aineita. Onkin epätodennäköistä, että havaitut radioaktiiviset aineet olisivat peräisin kotimaisesta lähteestä.

STUK valvoo ulkoilman radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa. Helsingin mittausaseman mittaukset tehdään aina vuorokauden ajan kerätyistä näytteistä. Muilla asemilla mittaukset tehdään viikon ajan kerätyistä näytteistä. Lisätietoja ulkoilman radioaktiivisten aineiden valvonnasta sekä ulkoilman radioaktiivisten aineiden mittaustulokset löytyvät STUKin internetsivuilta.

Havaintoja samoista radioaktiivista aineista on viime aikoina tehty myös Ruotsissa  ja Virossa.

Lisätietoja:
Aleksi Mattila, laboratorionjohtaja puh. (09) 759 88 437
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Säteily ympäristössä