Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUKille uudet toimitilat Vantaan Jokiniemeen

STUKille uudet toimitilat Vantaan Jokiniemeen

23.4.2019 klo 14:40
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskukselle (STUK) rakennetaan uudet toimitilat Vantaan Jokiniemeen. Uuden rakennuksen on määrä valmistua keväällä 2022. STUK on tehnyt tilojen vuokraamisesta ehdollisen sopimuksen Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi 17.4.2019 esitystä vuokrauksesta.

Uusilla tiloilla STUK haluaa varmistaa, että se pystyy myös tulevaisuudessa hoitamaan vaativat asiantuntijatehtävänsä ja kehittämään toimintaansa ja työskentelytapojaan sekä samalla vastaamaan valtion toimitilastrategian tavoitteisiin, jotka edellyttävät nykyistä tehokkaampaa tilankäyttöä ja monitilaympäristöön siirtymistä.

”Olemme visiossamme asettaneet tavoitteeksemme maailman onnellisimmat virkamiehet, paras virasto, tyytyväisimmät asiakkaat – säteilyturvallinen Suomi. On hyvä, että saamme nyt toimitilat, jotka tukevat näiden tavoitteiden saavuttamista. Tilat suunnitellaan muunneltaviksi, jotta voimme kehittää ja hakea uusia työn tekemisen tapoja ja ne tarjoavat ympäristön, jossa asiantuntijamme pystyvät työskentelemään sujuvasti ja jossa he myös voivat hyvin”, toteaa johtaja Kaisa Koskinen STUKista.

Senaatti-kiinteistöt aloitti jo vuonna 2014 selvityksen STUKin nykyisen, Roihupellossa sijaitsevan toimitalon kunnosta. Selvityksen perusteella Senaatti-kiinteistöt totesi, että toimitalon kunto ja valtiohallinnon uudet tilavaatimukset huomioiden peruskorjaus ei olisi toiminnallisesti eikä taloudellisesti järkevää. Siten STUKille alettiin etsiä uusia toimitiloja, joko kokonaan uutta rakennusta tai olemassa olevaa rakennusta, jonka yhteyteen mahdollisesti rakennettaisiin uusia tiloja.

Lopulta päädyttiin uudisrakennukseen, koska STUKin toimitiloille asetettavat vaatimukset ovat erityisen tiukat. Vaativiin asiantuntijatehtäviin soveltuvien toimistotilojen lisäksi STUKilla pitää olla tilat laboratorio- ja valmiustoimintaa varten. Jotta laitoksen riittävä toimintakyky voidaan taata, täytyy kaikkien STUKin toimintojen sijaita samassa rakennuksessa.

Säteilyturvakeskus on tehnyt tilojen vuokraamisesta ehdollisen sopimuksen Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Vuokrasopimuksen voimaantulon ehtona on, että valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puoltaa vuokrausta ja sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyy vuokrauksen. Seuraavaksi hankkeessa haetaan rakennuslupaa ja käynnistetään tilojen jatkosuunnittelu. Tavoitteena on että rakentaminen pääsisi alkamaan vuodenvaihteessa 2019-2020 ja tilat valmistuisivat keväällä 2022.

Lisätietoja

Johtaja Kaisa Koskinen, puh. (09) 759 88 322
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Luonnoskuva STUKin tulevan toimitilan julkisivun puolelta. Ehdotussuunnitteluvaiheen luonnos STUKin tulevaksi toimitilaksi Jokiniemessä (RE Suunnittelu Oy)

STUKin uudet toimitilat lyhyesti

- Osoite: Jokiniemenkatu 28, 01370 Vantaa
- Noin 340 STUKlaisen työpaikka
- Pinta-ala: noin 10 000 m2, josta toimistotiloja on noin 4 300 m2 ja käyttösidonnaisia erityistiloja noin 5 700 m2.
- Monitilatoimiston tilatehokkuus: 13,2 m2/htv.
- Käyttösidonnaisten tilojen pinta-ala pienenee nykyisestä noin 24 %.
- Tavoiteaikataulu tilojen valmistumiselle: kevät 2022
- Vuosivuokra: noin 5,7 milj. euroa. Nykyisestä vuokrakustannukset nousevat arviolta 3,6 milj. euroa / vuosi. Vuokrasta maksulliseen toimintaan kohdistuu arviolta 2/3 ja maksuttomaan, budjettirahoitteiseen toimintaan noin 1/3.
Säteilyturvakeskus
Päivitetty
25.4.2019 klo 16:44