Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK: Ydinturvallisuuden kannalta ei ole estettä Olkiluoto 4:n periaatepäätöksen lisäajalle

STUK: Ydinturvallisuuden kannalta ei ole estettä Olkiluoto 4:n periaatepäätöksen lisäajalle

18.8.2014 klo 12:00
Tiedote

Säteilyturvakeskus, STUK, toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa, että sen vuonna 2009 Teollisuuden Voiman (TVO) Olkiluoto 4 -hankkeesta tekemä alustava turvallisuusarvio pätee yhä.

Alustavan turvallisuusarvion ajantasaisuuden läpikäynti tuli ajankohtaiseksi, kun TVO haki työ- ja elinkeinoministeriöltä uutta määräaikaa ydinvoimalaitoksen rakentamisluvan hakemiselle. Periaatepäätöksen mukaan laitokselle olisi haettava rakentamislupaa 2015 kesäkuun loppuun mennessä.

Ministeriön pyynnöstä antamassaan lausunnossa STUK toteaa, että uuden määräajan antamiselle ei ole ydinturvallisuuden kannalta estettä. Jos rakentamislupahakemukselle annetaan lisää aikaa, voidaan se STUKin käsityksen mukaan käyttää hyödyllisesti kehittämällä valitun laitosvaihtoehdon turvallisuusominaisuuksia, päivittämällä laitospaikkaa koskevia selvityksiä ja kehittämällä TVO:n asiantuntemusta ja johtamisjärjestelmää.

Alustavassa turvallisuusarviossa todetaan, että jokainen TVO:n esittämä ydinvoimalaitosvaihtoehto on edelleen mahdollista rakentaa suomalaiset turvallisuusmääräykset täyttäväksi TVO:n ehdottamalle paikalle Eurajoen Olkiluotoon. Mikään esitetyistä laitosvaihtoehdoista ei sellaisenaan täytä suomalaisia määräyksiä, mutta STUKin käsityksen mukaan laitosvaihtoehdot voidaan muuttaa täyttämään uudet ydin- ja säteilyturvallisuusmääräykset.

Olkiluoto 4:n aikataulumuutos ei vaikuttaisi myöskään ydinjätteen loppusijoituslaitoksen alustavaan turvallisuusarvioon

 

TEM pyysi STUKilta arviota myös siitä, vaikuttaako OL 4:n mahdollinen aikataulumuutos käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamista koskevan alustavan turvallisuusarvion ajantasaisuuteen.

STUKin alustavassa turvallisuusarviossa vuodelta 2009 todetaan, että Posiva Oy:n suunnitelmien mukainen käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitos on mahdollista rakentaa suomalaisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti myös siinä tapauksessa, että OL 4 -laitosyksikön käytetty polttoaine käsiteltäisiin ja loppusijoitettaisiin siellä.

Posiva on periaatepäätöshakemuksessaan todennut, että OL 3:n ja OL 4:n käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittaminen alkaisi 2070-luvulla. STUKin arvion mukaan aikataulun vähäisellä muutoksella ei ole turvallisuusmerkitystä.

STUKin ja ydinturvallisuusneuvottelukunnan lausunnot sekä STUKin alustava turvallisuusarvio (pdf)

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Janne Nevalainen, puh. (09) 759 88 682 (OL4 – laitosyksikköä koskevat asiat)
Toimistopäällikkö Jussi Heinonen, puh. (09) 759 88 679 (Posivan loppusijoituslaitosta koskevat asiat)
Tiedottaja Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208

Ydinturvallisuus
Päivitetty
10.12.2015 klo 14:26