Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK: Ydinjätelaitos voidaan rakentaa turvalliseksi

STUK: Ydinjätelaitos voidaan rakentaa turvalliseksi

12.2.2015 klo 12:32
Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle 11. helmikuuta 2015 toimittamassaan lausunnossa, että Posivan suunnittelema käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitos voidaan rakentaa turvalliseksi.

Lausunnon perusteena on STUKin tekemä turvallisuuden tarkastelu, jossa varmistettiin, että ydinenergialain mukaiset edellytykset täyttyvät. Seuraavaksi hankkeen käsittely jatkuu työ- ja elinkeinoministeriössä sekä valtioneuvostossa, joka päättää myönnetäänkö rakentamislupa.  Ennen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustoiminnan varsinaista aloitusta, täytyy kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle (myöh. ydinjätelaitos) saada valtioneuvostolta vielä käyttölupa, jota Posiva on arvioinut hakevansa vuonna 2020.
Periaatteena jatkuva turvallisuuden parantaminen

Posiva jätti rakentamislupahakemuksen vuoden 2012 lopulla, jonka jälkeen se on täydentänyt STUKille toimitettua aineistoa suunnittelun edistymisen ja STUKin esittämien selvityspyyntöjen takia. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus on hanke, joka jatkuu 2100 luvulle, ja siinä noudatetaan periaatetta jatkuvasta turvallisuuden parantamisesta.

”Tähän mennessä olemme jo varmistuneet, että ydinjätelaitoksen käyttö- ja pitkäaikaisturvallisuus ovat rakentamisluvan myöntämisen kannalta riittävällä tasolla. Kyseessä on uudenlainen laitos, jonka vuoksi on perusteltua edetä vaiheittain, sekä samalla kertyvän tiedon perusteella arvioida ja tarkentaa laitoksen suunnittelua. Esimerkiksi tieto kallion paikallisista ominaisuuksista loppusijoitussyvyydessä tarkentuu, kun tiloja ryhdytään rakentamaan”, toimistopäällikkö Jussi Heinonen kertoo.

Lausunnossa STUK edellyttää Posivaa jatkamaan pitkäaikaisturvallisuuteen liittyviä tutkimuksia, sekä edelleen tarkentamaan tehtyjä skenaario- ja turvallisuusanalyysejä. Posivan on kehitettävä käyttölupahakemusta varten tehtävää turvallisuusperustelua sekä esitettävä selkeästi perustelu ja johtopäätös loppusijoituksen toiminnasta sekä turvallisuudesta.

Säteilyannokset ovat erittäin pieniä

Loppusijoituksesta ei saa aiheutua säteilyhaittaa ihmisille tai ympäristölle. Posiva on turvallisuusperustelussaan analysoinut runsaasti erityyppisiä kehityskulkuja ja niihin liittyviä riskejä ja todennut, että mikäli säteilyhaittaa syntyisi, jäisi annos erittäin pieneksi.

Lainsäädännön mukaan altistuvalle ihmiselle saa loppusijoituksesta aiheutua enintään 0,1 millisievertin vuotuinen säteilyannos laitoksen sulkemisen jälkeen. Jotta säteilyaltistusta ylipäätänsä syntyisi, tulisi ydinpolttoaineen radioaktiivisten aineiden vapautua kapselista ja kulkeutua pohjaveden mukana maan pinnalle, sekä sieltä ravinnon kautta ihmiseen. Analyysien perusteella lähialueen ihmisiin kohdistuva säteilyaltistus olisi tuolloinkin 1/10000 määritellystä 0,1 millisievertin raja-arvosta. Suomalaisten vuosittain saama keskimääräinen säteilyannos on noin 3,2 millisievertiä ja 0,1 millisievertin altistus on mahdollista saada yhdestä kallon röntgenkuvauksesta tai Atlantin ylittävästä lennosta.

Säteilyturvakeskus valvoo ja arvioi turvallisuutta rakentamisen aikana

Eduskunta hyväksyi loppusijoitushankkeen periaatepäätöksen vuonna 2001. Säteilyturvakeskuksen tehtävänä on valvoa, että ydinjätehuolto tehdään turvallisesti.

”Periaatepäätöksen jälkeen olemme määrätietoisesti lisänneet ydinjätehuollon osaamista ja resursseja sekä kansainvälistä yhteistyötä, jotta asiantunteva sekä tarkka käsittely turvallisuusasioissa varmistuu”, pääjohtaja Petteri Tiippana kertoo.

Posivan rakentamislupahakemuksen arviointiin käytettiin kahden vuoden aikana STUKin omien asiantuntijoiden työpanosta noin 18 henkilötyövuoden verran, ja muita asiantuntijoita koti- ja ulkomailta seitsemän henkilötyövuoden verran.

Mikäli lupa myönnetään, STUK valvoo ydinjätelaitoksen rakentamista ja voi tarvittaessa edellyttää muutoksia nyt hyväksyttyyn suunnitteluun.

”Kiinnitämme silloin erityshuomiota kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamisen lisäksi siihen, että loppusijoitusjärjestelmä on asennettavissa suunnitellusti. Koska tällaista laitosta rakennetaan nyt ensimmäistä kertaa, on loppusijoitustunnelien rakentamisen aikana tärkeää arvioida kallion rakentamismenetelmien ja luokitusjärjestelmän toimivuutta sekä kehityskohteita, ja mahdollisuuksia turvallisuuden parantamiseen. Kuparikapselin ja sitä ympäröivän savimateriaalin toimintaa edelleen varmistavia tutkimuksia on tehtävä myös”, toimistopäällikkö Jussi Heinonen tarkentaa.

Tilaisuutta voi katsoa 12.2.2015 internetin (Internet Explorer -selainta käyttäen) kautta osoitteesta http://videonet.fi/stuk/20150212/ ja jatkossa tallenteena STUKin YouTube-kanavalta.


STUKin lausunto Posivan rakentamislupahakemuksesta (pdf)
STUKin turvallisuusarvio Posivan rakentamislupahakemuksesta (pdf)
Ydinturvallisuusneuvottelukunnan lausunto (pdf)
Taustatietoa ydinjätelaitoksesta ja ydinpolttoainehuollosta (pdf)
Tiedotustilaisuudessa 12.2.2015 esitetty materiaali (pdf)
 
Lisätietoja:
Toimistopäällikkö (Ydinjätteiden ja ydinmateriaalien valvonta)  Jussi Heinonen, puh. (09) 759 88 679
Projektipäällikkö Kai Hämäläinen, puh. (09) 759 88 667
Pääjohtaja Petteri Tiippana, puh. (09) 759 88 200
Viestintäpäällikkö  Kaisa Raitio, puh (09) 759 88 795

Ydinturvallisuus
Päivitetty
10.12.2015 klo 14:19