Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK valvoo Olkiluodon ylimääräistä polttoaineenvaihtoseisokkia

STUK valvoo Olkiluodon ylimääräistä polttoaineenvaihtoseisokkia

8.4.2016 klo 12:50
Verkkouutinen

Teollisuuden Voima ilmoitti Säteilyturvakeskukselle (STUK) tänään 8.4. että se vaihtaa Olkiluodon ydinvoimalaitoksen ykkösyksikön viallisia polttoainesauvoja ehjiin ensi maanantaista alkaen. Olkiluodon ykkösyksikön kolmesta viallisesta polttoainesauvasta on vuotanut normaalia enemmän radioaktiivisia aineita suljetussa järjestelmässä kiertävään reaktorin jäähdytysveteen. STUK valvoo polttoaineen vaihtoon liittyviä töitä. Polttoaineen vaihdon jälkeen TVO hakee STUKilta luvan laitoksen käynnistämiseen.

Vuotavista polttoainesauvoista pääsee reaktoriveteen jonkin verran radioaktiivista jodia ja jalokaasuja. Veden puhdistuksen yhteydessä osa kaasuista päästetään hallitusti ilmastointipiipun kautta ilmaan. Ympäristöön kulkeutuvan poistoilman radioaktiivisuutta valvotaan jatkuvasti. Radioaktiivisten aineiden kokonaispäästö Olkiluodon ydinvoimalaitokselta on edelleen hyvin pieni ja alittaa selvästi asetetut päästörajat. Radioaktiivisten aineiden vapautumisella on vaikutusta laitoksen työntekijöiden saamiin säteilyannoksiin. Nekin voidaan pitää alhaisina hyvällä töiden suunnittelulla.

Tapahtumalla ei ole ollut vaikutusta laitoksen, työntekijöiden tai ympäristön turvallisuuteen.

Polttoainesauvojen vuodot eivät ole kovin harvinaisia. Yhteensä reaktorissa on viisisataa polttoaine-elementtiä, joissa kussakin liki sata polttoainesauvaa. Tavallisesti vuotavat polttoainesauvat vaihdetaan normaalien vuosihuoltojen yhteydessä.


Lisätietoja:
Johtaja Kirsi Alm-Lytz, puh. (09) 759 88 663
Käytönvalvontapäällikkö Niko Mononen, puh. (09) 759 88 429
Tiedottaja Risto Isaksson (09) 759 88 208

ydinturvallisuus