Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK valvoo MAP Medical Technologies Oy:n toimia päästömittausjärjestelmän parantamiseksi

STUK valvoo MAP Medical Technologies Oy:n toimia päästömittausjärjestelmän parantamiseksi

24.9.2015 klo 11:10
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskus (STUK) on asettanut MAP Medical Technologies Oy:lle määräajat, joihin mennessä sen on saatava jodipäästöjen mittausjärjestelmä ja ilmanvaihdon aktiivihiilisuodatus kuntoon Tikkakosken toimipisteessään. Yrityksen on raportoitava STUKille toimenpiteiden etenemisestä kolmen viikon välein.

STUK ilmoitti elokuussa harkitsevansa radioaktiivisia aineita valmistavan MAP Medical Technologies Oy:n Tikkakosken toimipisteen toiminnan keskeyttämistä, sillä yritys ei ollut useista kehotuksista huolimatta korjannut järjestelmää, joka mittaa ilmaan pääsevän radioaktiivisen jodin määriä, eikä suodatusjärjestelmän toimintakunnosta ollut varmuutta. Koska laitoksella käsitellään radioaktiivisia aineita, tulee siellä olla mittausjärjestelmä päästöjen valvomiseksi sekä ilmanvaihdon suodatusjärjestelmä radioaktiivisten aineiden pidättämiseksi.

Elokuun lopussa STUK sai MAP Medical Technologies Oy:ltä selvityksen järjestelmien tilasta sekä niistä korjaavista toimista, joihin MAP oli jo ryhtynyt ja niistä, jotka se toteuttaa vuoden 2015 aikana. Selvitykset huomioon ottaen STUK teki päätöksen, jonka mukaan MAPin Tikkakosken toimipisteessä on oltava viimeistään 31.1.2016 käytössä uusi radioaktiivisten jodipäästöjen mittausjärjestelmä. Lisäksi jodin poistoon tarkoitettujen uusien aktiivihiilisuodatinten tulee olla käytössä 30.9.2015 mennessä. Mikäli MAP ei toteuta näitä toimenpiteitä määräaikoihin mennessä, STUK harkitsee yrityksen sellaisten toimintojen keskeyttämistä, joista voi aiheutua jodipäästöjä ulkoilmaan. Yrityksen on raportoitava STUKille toimenpiteiden etenemisestä kolmen viikon välein.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valvoo MAP Medical Technologies Oy:n lääkevalmistusta. Fimea seuraa STUKin valvontatoimenpiteiden vaikutuksia tehtaan lääkevalmistukseen ja lääkkeiden saatavuuteen.

STUKin verkkouutinen 11.8.2015: STUK harkitsee MAP Medical Technologies Oy:n toiminnan keskeyttämistä Tikkakoskella

Lisätietoja

Toimistopäällikkö Santtu Hellstén, puh. (09) 759 88 221
Tiedottaja Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215

Säteily työssä
Päivitetty
10.12.2015 klo 13:45