Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK valvoi ydinvoimalaitosten vuosihuoltoja

STUK valvoi ydinvoimalaitosten vuosihuoltoja

21.9.2015 klo 13:13
Verkkouutinen

Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitosten vuosihuollot ovat tältä vuodelta ohi. STUKin tehtävä on valvoa vuosihuoltoja niiden suunnittelusta laitosten käynnistämiseen, ja varmistaa että voimayhtiöt huolehtivat laitoksen turvallisuudesta. Vastuu huoltojen ja laitoksen käytön turvallisuudesta on voimayhtiöillä.

Vuosihuollot alkoivat tänä vuonna toukokuun alussa, kun Teollisuuden Voima pysäytti Olkiluodon ydinvoimalaitoksen ykkösyksikön. Viimeisenä huollettu Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen kakkosyksikkö sai STUKilta käynnistysluvan 14. syyskuuta.

Vuosihuoltoja oli valvomassa tänä vuonna noin 30 STUKin asiantuntijaa. He varmistivat, että voimayhtiöt huolehtivat säteily- ja ydinturvallisuudesta ja  tekevät  huoltotyöt turvallisesti. STUKin valvontatyöhön kuuluu huoltosuunnitelmien tarkastamisen lisäksi töiden seuraaminen paikan päällä. STUK myös varmistaa, että huoltotöiden tekijöiden säteilysuojelusta huolehditaan.

Olkiluodon ydinvoimalaitos

Olkiluodon voimalaitoksen ykkösyksikössä oli tänä vuonna kymmenen päivän mittainen  polttoaineenvaihtoseisokki (3.5.–14.5.2015). Olkiluodon kakkosyksikössä oli pidempi huoltoseisokki (17.5.–4.6.2015), jonka aikana voimayhtiö teki polttoaineen vaihdon lisäksi joitain suurempia huolto- ja muutostöitä. Kummassakin yksikössä vaihdettiin noin viidesosa polttoainesta tuoreeseen.

Tämän vuoden tarkastuksessa STUK seurasi erityisesti Olkiluodon kakkosyksikön reaktorin syöttövesijärjestelmän osien vaihtoa. Vuoden 2014 vuosihuollossa järjestelmässä oli havaittu säröjä. Tarkastuskohteina olivat lisäksi muun muassa sähkö- ja automaatiotyöt, seisokkiriskit, säteilysuojelu, rakennustekniikka ja palontorjunta, laitoksen käyttökemia sekä Olkiluoto kakkosyksikön varavalvomon toteutus.  

Olkiluodon voimalaitoksen vuosihuoltoon osallistuneiden työntekijöiden saamat säteilyannokset alittivat selvästi sekä säteilyasetuksessa asetetut annosrajat että voimayhtiön annosrajoitukset.

Loviisan ydinvoimalaitos

Loviisan vuosihuollot alkoivat 9.8.2015. Molemmilla laitosyksiköillä oli tänä vuonna niin sanotut lyhyet vuosihuollot, joissa tärkein työ oli polttoaineenvaihto. Voimalaitos vaihtoi noin neljänneksen polttoaineesta tuoreeseen voimalaitoksen molemmissa reaktoreissa. Vuosihuollon aikana STUK valvoi myös turbiiniin liittyviä uudistuksia, automaatiouudistuksen valmistelevia töitä, kuten päävalvomon paneelien siirtoja sekä laitteiden ja rakenteiden tarkastuksia, huoltoja ja koestuksia.

Tämän vuoden tarkastuksessa STUK seurasi erityisesti primääripiirin pääkiertopumppujen korjaustöitä. Voimalaitos pysäytti yhden kakkosyksikön pääkiertopumpun kaksi viikkoa ennen vuosihuoltoja korkeiden värähtelyjen takia. Huoltotöiden yhteydessä pumppu korjattiin ja voimayhtiö selvitti vaurion mahdolliset vaikutukset perusteellisesti ennen kuin STUK antoi laitosyksikölle käynnistysluvan.

Vuosihuollon yhteydessä Loviisan voimalaitos otti käyttöön uudet, harvinaisiin onnettomuustilanteisiin soveltuvat jäähdytystornit, joilla pystytään jäähdyttämään turvallisuudelle tärkeitä järjestelmiä ja poistamaan jälkilämpö reaktorista, jos normaali merivesijäähdytys ei toimi. Yhtiö päätti rakentaa jäähdytystornit Fukushiman onnettomuudesta saatujen oppien perusteella.

Huollon aikana voimayhtiö raportoi STUKille kolmesta Loviisan ykkösyksikön tapahtumasta, joissa töitä ei tehty täysin käyttöehtojen mukaan. Mikään näistä tapauksista ei vaarantanut laitoksen, ympäristön tai työntekijöiden turvallisuutta ja ne luokiteltiin kansainvälisen asteikon mukaan luokkaan INES 0. STUKin edellyttämään turvallisuuskulttuuriin kuitenkin kuuluu, että kaikki tapaukset selvitetään yksityiskohtaisesti.

Myös Loviisan voimalaitoksen vuosihuoltojen kaikkien työntekijöiden säteilyannokset alittivat sekä säteilyasetuksessa asetetut annosrajat että voimayhtiön annosrajoitukset selvästi. Loviisan ykkösyksikön huoltoon osallistuneiden työntekijöiden yhteen laskettu vuosihuoltoannos oli kaikkien aikojen alhaisin

Lisätietoja:

Käytönvalvontapäällikkö, Olkiluoto Niko Mononen, puh. (09) 759 88 429
Käytönvalvontapäällikkö, Loviisa Tomi Koskiniemi, puh. (09) 759 88 642

Ydinturvallisuus
Päivitetty
10.12.2015 klo 13:45