Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK valvoi Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vuosihuoltoja

STUK valvoi Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vuosihuoltoja

9.6.2016 klo 11:55
Verkkouutinen

STUK  valvoi  Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vuosihuoltoja niiden suunnittelusta laitosten käynnistämiseen, ja varmisti, että voimayhtiö Teollisuuden Voima Oyj (TVO) huolehti laitoksen turvallisuuden ylläpidosta. Vastuu huoltojen ja laitoksen käytön turvallisuudesta on voimayhtiöllä.

Vuosihuoltojen aikana STUK varmisti, että TVO huolehti säteily- ja ydinturvallisuudesta ja huoltotyöt tehtiin turvallisesti. STUK myös varmisti, että  huoltotöihin osallistuneiden työntekijöiden säteilysuojelusta huolehdittiin. Valvontaan osallistui noin 30 STUKin asiantuntijaa.

Olkiluodon voimalaitoksen kakkosyksiköllä oli tänä vuonna vuorossa noin yhdeksän vuorokautta kestänyt polttoaineenvaihtoseisokki, jossa voimayhtiö vaihtoi noin viidesosan reaktorin polttoaineesta uuteen. Ykkösyksiköllä voimayhtiö teki polttoaineen vaihdon lisäksi isoja muutostöitä, joten huolto kesti noin 21 vuorokautta. Huollot alkoivat toukokuun kahdeksantena ja päättyivät kesäkuun yhdeksäntenä.

Tämän vuoden huoltojen aikana STUK seurasi erityisesti Olkiluodon ykkösyksikön uuden pääkiertopumpun ja siihen liittyvän taajuusmuuttajan asennustöitä ja käyttöönottoa. TVO on vaihtamassa molempien reaktoreiden  ikääntyvät pääkiertopumput uusiin tämän ja kahden seuraavan vuoden vuosihuolloissa. Ensimmäiseksi se vaihtoi yhden kuudesta ykkösreaktorin pumpuista. Ensi vuonna ovat vuorossa kaikki kuusi kakkosreaktorin pääkiertopumppua. Vuoden 2018 vuosihuollossa vaihdetaan ykkösyksikön loput viisi pääkiertopumppua.

Uusintatyössä valvottavia asioita olivat konetekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka, säteilysuojelu ja käyttöturvallisuus. Muita vuosihuollon aikaisia valvonnan kohteita olivat esimerkiksi henkilöiden perehdyttäminen vuosihuollon kannalta tärkeisiin tehtäviin, seisokkiin liittyvät riskit, rakennustekniikka ja palontorjunta.  

” STUKin tarkastajat valvoivat työtä siellä missä sitä tehtiin”, toteaa STUKin käytönvalvontapäällikkö Niko Mononen. Samalla tarkastajat myös haastattelevat vuosihuollon työntekijöitä.  ”Toinen puoli valvontaa on kirjoituspöytätyötä, eli huoltotöihin liittyvien dokumenttien tarkastamista”, Mononen lisää.

Säteilyannokset alle rajojen

Vuosihuoltoihin osallistuneiden työntekijöiden työstään saamat säteilyannokset alittivat sekä säteilyasetuksessa asetetut annosrajat että voimayhtiön annosrajoitukset selvästi. Ylimääräisiä haasteita ykkösyksikön vuosihuollolle aiheutti se, että reaktorissa oli käyttöjakson aikana vuotoja polttoaine-elementeissä ja monissa laitoksen järjestelmissä oli normaalia enemmän radioaktiivisuutta. Asia täytyi ottaa huomioon huoltotöiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Työntekijöiden täytyi käyttää riittävän paljon suojavarusteita ja joitain töitä päästiin aloittamaan suunniteltua myöhemmin.

STUK valvoi vuosihuoltojen aikana myös laitoksen ympäristöä. Voimalaitoksen lähellä olevilla  näytteenottoasemilla havaittiin ilmassa hyvin pieniä määriä radioaktiivista jodia. Tämä oli odotettavissa, kun vuosihuollossa vaihdettiin käyttöjakson aikana rikkoutuneita polttoainesauvoja ehjiin. Havaitut jodimäärät ovat niin pieniä että tarkat mittauslaitteet pystyivät ne juuri ja juuri havaitsemaan. Vaikutusta ympäristön tai ihmisten  turvallisuuteen niillä ei ollut.

Lisätietoja:
Käytönvalvontapäällikkö Niko Mononen, puh. (09) 759 88 429
Tiedottaja Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208

 

ydinturvallisuus
Päivitetty
9.6.2016 klo 14:32