Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK valvoi Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajaa vuosihuoltoa

STUK valvoi Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajaa vuosihuoltoa

17.7.2017 klo 11:12
Verkkouutinen

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vuosihuollot ovat tältä vuodelta ohi. Säteilyturvakeskus (STUK) valvoi vuosihuoltoja niiden suunnittelusta laitosten käynnistämiseen. Vastuu huoltojen ja laitoksen käytön turvallisuudesta on laitoksen  luvanhaltijalla, Teollisuuden Voima Oyj:lla (TVO).

Olkiluodon vuosihuollot alkoivat tänä vuonna 23.4., kun TVO pysäytti huoltoa varten laitoksen ykkösyksikön. Toukokuun ensimmäisenä päättyneessä ykkösyksikön huollossa TVO teki normaaliin vuosihuoltoon kuuluvat työt, muun muassa vaihtoi noin viidesosan ydinpolttoaineesta tuoreeseen.

Olkiluodon kakkosyksikön 10.5. alkanut vuosihuolto oli normaalia huoltoseisokkia pidempi laajojen huolto- ja kunnostustöiden vuoksi. Huollon aikana TVO teki normaalien huoltotöiden ja polttoaineen vaihdon lisäksi muun muassa mittavan pääkiertopumppujen uusinnan. TVO vaihtoi kaikki kuusi reaktorin pääkiertopumppua ja niiden taajuusmuuttajat uusiin. Lisäksi TVO teki vuosihuollossa korjauksia reaktorin painesäiliössä. Vuonna 1980 käyttöönotetun painesäiliön putkiyhteitä korjattiin menetelmällä, jota ei ennen ole Suomessa käytetty.

Vuosihuoltoa oli valvomassa tänä vuonna noin 30 STUKin asiantuntijaa. He varmistivat, että TVO huolehti säteily- ja ydinturvallisuudesta vuosihuoltotöiden aikana.  STUKin valvontatyöhön kuuluu aina huoltosuunnitelmien tarkastaminen ja töiden seuraaminen paikan päällä. STUK valvoi vuosihuollossa myös organisaation toimintaa. Vuosihuollot olivat tänä vuonna suuritöiset ja haasteelliset TVO:n organisaatiolle. Haasteet on vuosihuolloissa pystytty hoitamaan ja vuosihuollot on saatettu turvallisesti loppuun.

Vuosihuollot päättyivät kun Olkiluodon voimalaitoksen kakkosyksikkö kytkettiin STUKin myöntämän käynnistysluvan jälkeen valtakunnan verkkoon maanantaina 17. heinäkuuta.

Painesäiliön putkiyhteiden korjaus

Aikaisemmissa vuosihuolloissa TVO on havainnut reaktoripainesäiliön tarkastuksissa säröjä. Säröt ovat löytyneet kahdesta reaktoripainesäiliön putkiyhteen hitsausliitoksessa. TVO on tarkastanut yhteet vuosittain ja arvioinut säröjen turvallisuusmerkityksen. STUK on edellyttänyt TVO:ta selvittämään säröytymisilmiön syitä sekä esittämään toimenpiteet uusien säröjen syntymisen estämiseksi.

Vuonna 2016 STUK hyväksyi TVO:n esittämän suunnitelman Olkiluoto 1:n ja Olkiluoto 2:n reaktoripainesäiliön kaikkien yhteiden ennakoivasta korjauksesta. Yhteitä on yhteensä kymmenen kappaletta molemmilla laitosyksiköillä. Korjaus toteutetaan työstämällä hitsiä yhteen sisäpuolelta ja hitsaamalla uusi täytepinnoite jännityskorroosiolle vähemmän alttiilla lisäaineella. Menetelmää ei ole aikaisemmin käytetty Suomen ydinvoimalaitoksilla. Samalla TVO korjaa yhteiden tunnistetut säröt.

TVO aloitti suunnitelman mukaisen putkiyhteiden korjaustyön tämän vuoden vuosihuollossa korjaamalla  kakkosyksikön havaitut säröt. Korjaustyön ajaksi reaktori oli tyhjennetty polttoaineesta. STUK valvoi korjaustyötä paikan päällä sekä tarkasti ja hyväksyi työn tulokset. Yhteiden korjaustyöt jatkuvat ensi vuonna ykkösyksiköllä.

Säteily ei aiheuttanut vaaraa ihmisille tai ympäristölle

Olkiluodon voimalaitoksen vuosihuoltoon osallistuneiden työntekijöiden saamat säteilyannokset alittivat selvästi sekä säteilyasetuksessa asetetut annosrajat että voimayhtiön itselleen asettamat annosrajoitukset. Kakkosyksikön  vuosihuollon laajuuden takia vuosihuoltoon osallistuneiden työntekijöiden yhteenlaskettu annos oli kuitenkin korkeampi kuin edellisessä vuosihuollossa.

Radioaktiivisista aineista ei ollut vaaraa myöskään laitoksen ulkopuolella. STUK valvoo Olkiluodon voimalaitoksen ympäristön radioaktiivisuutta ja ottaa  säännöllisesti näytteitä ilmasta, maalta ja meriympäristöstä. Vuosihuollon aikana voimalaitoksen ympäristössä otetuissa ilmanäytteissä ei havaittu voimalaitokselta peräisin olevia radioaktiivisia aineita.

Lisätietoja:

Apulaisjohtaja Tomi Routamo, puh. (09) 759 88 577
Viestintä , puh. (09) 759 88 210

www.stuk.fi
www.facebook.com/sateilyturvakeskus
www.twitter.com/STUK_FI

Ydinturvallisuus
Päivitetty
17.7.2017 klo 11:24