Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK vaatii parempaa turvallisuuskulttuuria Pyhäjoen ydinvoimalaitoshankkeeseen

STUK vaatii parempaa turvallisuuskulttuuria Pyhäjoen ydinvoimalaitoshankkeeseen

26.10.2017 klo 15:53
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskus (STUK) esittää Pyhäjoen Hanhikiveen ydinvoimalaitosta suunnittelevalle Fennovoimalle joukon turvallisuuskulttuuria koskevia vaatimuksia. Voimalaitoshankkeeseen osallistuvien organisaatioiden täytyy parantaa toimintaansa ennen kuin ne ovat valmiita laitoksen rakentamisen aloittamiseen.

STUK vaatii esimerkiksi, että Fennovoima parantaa ydinvoimalaitoksen suunnitteluun ja rakentamiseen osallistuvien organisaatioiden valvontaa. Laitostoimittaja RAOS Projectin ja pääurakoitsija Titan 2:n turvallisuuskulttuuri ei tällä hetkellä vastaa suomalaisia odotuksia.

Lisäksi STUK vaatii Fennovoimaa varmistamaan, että hankkeessa mukana olevat organisaatiot parantavat turvallisuusasioiden päätöksentekotapoja. STUK kehottaa yhtiöitä nykyistä avoimemmin kertomaan hankkeessa tehtävien päätösten perustelut.

Fennovoiman on myös varmistettava, että organisaation kehittämisessä ja turvallisuusasioita koskevassa päätöksenteossa otetaan nykyistä paremmin huomioon vaikutukset pitkälle tulevaisuuteen. Projektin aikataulusta johtuen näyttävät lyhyen aikavälin tavoitteet korostuvan pitkäaikaisten vaikutusten kustannuksella.

Edistystä on, mutta on parannettavaakin

Turvallisuuskulttuurin ja johtamisen ylitarkastaja Pia Oedewald STUKista toteaa, että vaikka Fennovoiman turvallisuuskulttuurissa on viime aikoina tapahtunut edistymistä, vaatimuslista osoittaa että kehitettävää on edelleen. STUK nosti tässä päätöksessä esiin asiat, jotka ovat tärkeimpiä suomalaisten turvallisuusvaatimusten täyttymisen kannalta.

Päätös perustuu STUKin joulukuussa 2016 VTT:ltä tilaamaan arviointiin Fennovoiman sekä ydinvoimalaitoshankkeen laitostoimittajan RAOS Projectin ja pääurakoitsijan Titan 2:n turvallisuuskulttuurista.  STUK edellyttää, että Fennovoima käsittelee VTT:n raportissa esiin nostetut asiat huolellisesti ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. ”Luvanhakijana Fennovoima on lopulta vastuussa koko hankkeen säteily- ja ydinturvallisuudesta”, toteaa Pia Oedewald.

VTT:n tekemän tutkimuksen tulos vaikuttaa myös siihen, miten STUK valvoo Fennovoiman ydinvoimalaitoshanketta. ”Organisaatiot ovat jatkuvassa muutoksen tilassa, joten on tärkeää, että STUK keskittyy niiden resurssien ja toimintatapojen valvontaan itse laitoksen tekniikan ja suunnittelun valvonnan lisäksi”, sanoo Oedewald.

Valvovana viranomaisena STUK ei osallistu yhtiöiden päätöksentekoon eikä se anna niille neuvoja laitoshankkeen toteuttamisesta. Se voi kuitenkin valmentaa projektiin osallistuvia ymmärtämään suomalaisia turvallisuusvaatimuksia ja ennakoimaan päätösten merkitystä.

STUKin on pystyttävä esimerkiksi varmistumaan, että hankkeeseen osallistuvat venäläiset organisaatiot kykenevät toimimaan suomalaisten vaatimusten mukaisesti. ”Tässä auttaa tietysti myös se, että me itse opettelemme entistä paremmin ymmärtämään venäläisen toimintatavan”, huomauttaa Oedewald.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Pia Oedewald, puh. (09) 759 88 470
Viestinnän asiantuntija Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208

Liitteet (pdf):

STUKin päätös
Esittelymuistio
Evaluation of safety culture of the Hanhikivi-1 project key organizations – osittain julkinen

 

Ydinturvallisuus
Päivitetty
26.10.2017 klo 16:24