Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK tekee Fennovoiman turvallisuusarviota vaiheittain

STUK tekee Fennovoiman turvallisuusarviota vaiheittain

3.2.2022 klo 09:32
Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) laatii turvallisuusarviota Fennovoiman ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksesta vaiheittain. Kaikkea arvion tekemiseen tarvittavaa aineistoa sillä ei ole vielä käytettävissään, selviää STUKin tuoreimmasta Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen valvontaraportista.

Vuonna 2021 STUK sai tarkastettavakseen suuren osan Fennovoiman alustavasta turvaselosteesta ja puuttuvia osia odotetaan STUKin projektipäällikkö Janne Nevalaisen mukaan toimitettavaksi vuoden 2022 alkupuolella. ”Alustava turvallisuusseloste on laajin rakentamislupavaiheen hakemusasiakirjakokonaisuuksista, joita STUK käyttää turvallisuusarvioinnissa”, sanoo projektipäällikkö Nevalainen.

Alustavasta turvallisuusselosteesta selviävät laitoksen ja sen järjestelmien tekniset suunnitteluperusteet ja niitä tukevat turvallisuusanalyysit. Lisäksi seloste sisältää kuvaukset käytettävissä olevista organisaatioista, niiden kyvystä tuottaa laatua ja pitää yllä hyvää turvallisuuskulttuuria. Alustavassa turvaselosteessa on lisäksi laitostoimittajan ja Fennovoiman omat turvallisuusarviot kokonaisuudesta.

Vuoden 2021 lopussa Fennovoima toimitti STUKille myös päivittämänsä luvitussuunnitelman. STUK oli aiemmin tehnyt suunnitelmasta selvityspyynnön.  Luvitussuunnitelmassa Fennovoima esittää milloin ja millaisissa loogisissa kokonaisuuksissa se toimittaa lupahakemusasiakirjoja STUKlle turvallisuusarviointiin tai hyväksyttäväksi ja tiedoksi laitoksen elinkaaren eri vaiheissa.
”Luvitussuunnittelussa katseen tulee olla vahvasti suunnattuna eteenpäin”, toteaa Janne Nevalainen.

STUK on aloittanut suunnitelman käsittelyn, ja jatkaa tämän vuoden alussa keskusteluja luvituksen etenemisestä Fennovoiman kanssa.

Tarkastukset pääasiassa etätarkastuksina

Vuoden 2021 viimeisellä kolmanneksella STUK jatkoi myös Fennovoiman toiminnan valvontaa. Siihen liittyen STUK teki neljä tarkastusta, jotka koskivat ydinvoimalaitoksen automaation toteutuksen ja suunnittelun valvontaa, käyttötoiminnan suunnittelua sekä johtamista ja turvallisuuskulttuuria.

Koronatilanteen takia STUK teki tarkastukset pääasiassa etätarkastuksina. Asioiden käsittelyä ei ole tarvinnut siirtää tai perua tilanteen takia.

Linkki Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen valvonnan kolmannesvuosiraportteihin

Listätietoa:
Projektipäällikkö Janne Nevalainen,​​​​​​​ puh. 09 759 88 682
​​​​​​​STUK mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Ydinturvallisuus