Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK tarvitsee lisäaikaa Posivan loppusijoituslaitoksen turvallisuuden arviointiin

STUK tarvitsee lisäaikaa Posivan loppusijoituslaitoksen turvallisuuden arviointiin

25.6.2014 klo 11:00
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskus (STUK) arvioi, että se tarvitsee puoli vuotta suunniteltua enemmän aikaa käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen turvallisuuden arviointiin.

Vuoden 2013 alussa toimitetussa lausuntopyynnössä työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) toivoi saavansa Säteilyturvakeskuksen lausunnon liitteineen kesäkuun 2014 loppuun mennessä.

Hakemusaineiston käsittely on vienyt STUKilta suunniteltua enemmän aikaa, koska Posiva ei toimittanut teknistä hakemusaineistoa STUKille kokonaisuutena vuoden 2012 lopulla vaan osia siitä on toimitettu vuosien 2013 ja 2014 aikana. Lisäksi STUK on tarkastuksen yhteydessä edellyttänyt Posivaa toimittamaan hakemusaineistoon useita täydennyksiä. Niiden valmistelu- ja käsittelyaikoja ei ollut nyt toteutuneessa laajuudessa sisällytetty alkuperäiseen aikatauluun. Hakemusaineiston täydennystarpeeseen ovat vaikuttaneet myös STUKin viime joulukuussa julkaisemat uudet turvallisuusvaatimukset.

STUK arvioi, että se pystyy tekemään tarkastukset loppuun joulukuussa ja toimittamaan lausunnon ja turvallisuusarvion TEMille tammikuussa 2015, jos Posiva pystyy toimittamaan tarvittavat aineistot STUKille sovitussa aikataulussa.

Lisätietoja:
Toimistopäällikkö Jussi Heinonen, puh. (09) 759 88 679
Tiedottaja Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208

Ydinturvallisuus
Päivitetty
10.12.2015 klo 14:11