Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK ottaa talteen Fennovoiman hankkeen valvonnasta saadut opit

STUK ottaa talteen Fennovoiman hankkeen valvonnasta saadut opit

22.6.2022 klo 08:45
Tiedote

Fennovoiman ydinvoimalaitoshanketta valvoneella Säteilyturvakeskuksella on edessään keskeneräisten asioiden hallittu päättäminen, valvontatyön arviointi ja saatujen oppien kerääminen.

Säteilyturvakeskus (STUK) on kertonut Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen valvonnan etenemisestä nettisivuillaan julkaistuilla kolmannesvuosiraporteilla. STUKin viimeinen kolmannesvuosiraportti kattaa hiukan kolmannesvuotta pitemmän ajan eli tämän vuoden alusta STUKin valvontavelvoitteen päättymiseen.

Valtioneuvosto päätti kesäkuun yhdeksäntenä, että Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksen käsittely raukeaa, koska hakija on peruuttanut huhtikuun lopussa hakemuksensa. STUK sai työ- ja elinkeinoministeriöstä kirjeen kesäkuun kymmenentenä, jossa virallisesti kerrottiin, että hanke on rauennut ja STUKin valvonta loppuu.

Viimeisessä kolmannesvuosiraportissaan STUK kertoo, että Fennovoima toimitti STUKille asiakirjoja tarkastettavaksi vielä huhtikuun alussa. STUK puolestaan jatkoi Hanhikiven laitoksen turvallisuusperustelun arviointia ja hankkeen valvontaa niiltä osin kuin se oli Venäjän aloittaman hyökkäyssodan ja sitä seuranneiden rajoitusten aikana mahdollista.

STUKin projektipäällikkö Janne Nevalaisen mukaan Fennovoiman ydinvoimalaitoshanke päättyi valvovan viranomaisen näkökulmasta vaiheessa, jossa rakentamislupaa varten tarvittavan turvallisuusarvion kirjoittamista oli kevään aikana käynnistetty. STUK vastaanotti keväällä edelleen asiakirjoja, jota arvion tekemiseen olisi tarvittu.

”Laitoksen turvallisuusperustelussa oli vielä merkittäviä puutteita, joihin olisi tarvittu vastaukset ennen kuin olisimme päässeet koostamaan kattavan turvallisuusarvion” Janne Nevalainen toteaa.

Nyt tärkeintä STUKille on kerätä systemaattisesti talteen tieto, joka tästä hankkeesta saatiin. Se on arvokasta oppia, kun STUK kehittää edelleen alan säännöstöä ja omaa valvontaansa”, Nevalainen jatkaa.

Yhteyshenkilöt:
Projektipäällikkö Janne Nevalainen, puh. (09) 759 88 682
Mediapalvelu, Puh: 010 850 4761

Linkit:
Linkki kolmannesvuosiraporttiin

Tiedote
Fennovoima
Ydinturvallisuus