Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK osallistuu ydinturvallisuuskokoukseen Wienissä

STUK osallistuu ydinturvallisuuskokoukseen Wienissä

28.3.2014 klo 12:00
Tiedote

Kansainvälisen ydinturvallisuussopimuksen osapuolet ovat kokoontuneet Wieniin tarkastelemaan ydinturvallisuuskysymyksiä ja arvioimaan maakohtaisia ydinturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Kaksi viikkoa (24.3.–4.4.2014) kestävä kokous kerää Wieniin satoja osallistujia 75:stä ydinturvallisuussopimukseen liittyneestä maasta. Säteilyturvakeskus (STUK) osallistuu kokoukseen pääjohtajansa Petteri Tiippanan johdolla.

Ydinturvallisuussopimuksessa ovat mukana kaikki ydinvoimalaitoksia käyttävät maat. Sopimuksen tavoite on varmistaa, että sopijamaissa niin ydinturvallisuus kuin sen valvontakin on korkealla tasolla. Sopimukseen kuuluu kolmen vuoden välein laadittava turvallisuustavoitteiden täyttymisen osoittava maaraportti ja tätä koskeva vertaisarviointi, jossa maat arvioivat toistensa raportteja.

Kolmen vuoden raportointijakson merkittävimmät asiat Suomessa ovat olleet turvallisuusvaatimusten kokonaisuudistus, Fukushiman ydinvoimalaitosonnettomuuden seurauksena tehty turvallisuusarviointi suomalaisilla ydinvoimalaitoksilla ja IAEA:n järjestämä viranomaisvalvonnan arviointi.

STUKin valmistelemaa Suomen maaraporttia käsiteltiin kokouksessa torstaina 27.3. Raportin johtopäätös on, että Suomi täyttää ydinturvallisuussopimuksen tavoitteet ja velvoitteet. Käytännön esimerkkeinä raportissa mainitaan, että Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten turvallisuutta on parannettu jatkuvasti ja viranomaisvaatimuksia on kehitetty voimalaitosten käytöstä saatujen kokemusten perusteella. Vaatimusten ja lainsäädännön uudistuksessa on otettu huomioon viimeisimmät turvallisuustutkimukset sekä tieteen ja tekniikan kehittyminen.

Suomen maaraportissa esiin nostamat haasteet ydinturvallisuusasioissa ovat muun muassa ydinvoimalaitosten ikääntyminen, digitaalisen automaation luotettavuuden osoittaminen sekä osaamisen ja resurssien hallinta, kun uudet laitoshankkeet lisäävät työtä ja nykyiset työntekijät tulevat eläkeikään.

Vertaisarvioinnissa Suomen hyviksi käytännöiksi todettiin jatkuvaan parantamiseen tähtäävät menettelytavat, kattava ydinturvallisuuteen liittyvä kansallinen tutkimusohjelma sekä pohjoismaiden kanssa yhteistyössä laadittu ohjeistus toimenpiderajoista ja käytännön toimintatavoista säteilyvaaratilanteissa.

Fukushiman onnettomuudesta otetaan opiksi

Yksi merkittävimmistä Wienin kokouksen keskusteluaiheista on, millaisiin ydinturvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin Fukushiman ydinvoimalaitosonnettomuuden jälkeen on ryhdytty eri maissa.

Fukushiman onnettomuus osoitti, että turvallisuustavoitteita, raportointia ja vertaisarviointia tulee edelleen kehittää. Kaikki kokoukseen osallistuneet maat ovat tehneet laitoksilleen ylimääräiset turvallisuusarvioinnit Fukushiman onnettomuuden jälkeen. Arvioinnit ovat myös johtaneet konkreettisiin parannuksiin käynnissä ja rakenteilla olevilla ydinvoimalaitoksilla.

Kokouksen tarkoitus on myös kehittää itse ydinturvallisuussopimusta ja siihen liittyvää arviointiprosessia. Suomi osallistui arviointiprosessin kehittämistä pohtineeseen työryhmään vuonna 2013 ja työryhmän kehitysehdotuksista keskustellaan ydinturvallisuuskokouksessa.

Linkki Suomen maaraporttiin

Lisätietoja:
Pääjohtaja Petteri Tiippana, puh. (09) 759 88 200
Johtaja Kirsi Alm-Lytz, puh. (09) 759 88 663
Tiedottaja Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208

www.facebook.com/sateilyturvakeskus
www.twitter.com/STUK_FI

Ydinturvallisuus
Päivitetty
10.12.2015 klo 14:36