Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK osallistui tuulivoiman terveys- ja ympäristövaikutusten selvitykseen

STUK osallistui tuulivoiman terveys- ja ympäristövaikutusten selvitykseen

16.6.2017 klo 10:54
Verkkouutinen

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämä selvitys tuulivoiman terveys- ja ympäristövaikutuksista on valmistunut. Selvityksessä tarkastellaan tuulivoimamelua ja erityisesti tuulivoimaloiden tuottaman infraäänen vaikutuksia. Selvityksen toteuttivat Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Säteilyturvakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Helsingin yliopisto ja Helsinki Ear Institute ja se koostuu VTT:n johdolla tehdyistä mittauksista sekä laajasta kirjallisuuskatsauksesta kansainväliseen tutkimukseen. Säteilyturvakeskus osallistui kirjallisuuskatsauksen laatimiseen.

Selvityksen mukaan infraäänitasot ovat tuulivoimaloiden lähellä samaa suuruusluokkaa kuin kaupunkiympäristössä. Olemassa olevien tutkimusten perusteella tällaisissa ympäristöissä esiintyvien infraäänitasojen suorista terveyshaitoista ei ole tieteellistä näyttöä. Selvityksen johtopäätöksissä kuitenkin todetaan, että tutkimuksia infraäänien pitkäaikaisista terveysvaikutuksista on vähän, ja lisätutkimukset ovat perusteltuja.

Lisätietoja

Laboratorionjohtaja Tommi Toivonen, puh. (09) 759 88 660
Viestinnän asiantuntija Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215

Selvitys: Tuulivoimaloiden tuottaman äänen vaikutus terveyteen (VTT, THL, STUK, HY)
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 16.6. Tuulivoiman terveys- ja ympäristövaikutuksia selvitetty
VTT:n tiedote 16.6. VTT mittasi tuulivoimamelua luotettavasti taajuudesta 0.1 Hz ylöspäin
 

Säteilyturvakeskus